Församlingsmöte i S:t Lars

Årets församlingsmöte sker söndag 7 april efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verk­samhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från...

Ungdomssekreteraren – ett farväl och ett välkomnande

Christina Illmayr avslutar sin tjänst som ungdoms­sekreterare i S:t Lars den 28 februari. Vi avtackar henne söndagen den 31 mars i samband med högmässan kl. 11 och kyrkkaffet därefter. Församlingens nya ungdomssekre­terare heter Olivia Bengtsson och kommer från...

Pater Josef Höfners begravning

Pater Josef Höfners jordfästningsgudstjänst sker på måndag 18 mars kl. 18.00 i S:ta Eugenia kyrka. Koncelebranter ombeds att ta med alba och violett stola. OBS! Ingen mässa i S:t Lars denna dag.   På tisdag 19 mars kl. 10.00 förrättar biskop Anders gravsättningen på...

Förbundet för kristen enhet

Förbundet för kristen enhet (FKE) anordnar en dag med bön och samtal under rubriken Längtan efter enhet måndag 1 april. Dagen börjar i vår kyrka kl. 10.30 med sak­ramental tillbedjan. Efter lunch fort­sätter programmet i S:t Ansgars kyr­ka och Uppsala domkyrka. Se...