Fasteinsamlingen 2017 till Sydsudan

Årets fasteoffer går till Caritas Sveriges projekt att bistå med mat och vatten i Sydsudan. Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 9 april. Det går också bra att sätta in ett bidrag på Caritas Sveriges biståndskonto, bankgiro 900-4789. Märk gåvan...

Korsvägsandakter, fler ledare behövs

Korsvägsandakt bes under fastan på måndagar efter kvällsmässan och på fredagar kl 17 i vår kyrka. Det behövs fler personer som leder måndagarnas andakter – anmälningslista finns på anslagstavlan i S:t Lars. Korsvägsandakten på fredagar leds av...

Körkonsert i fastetid med Camerata Englund

Kören Camerata Englund och instrumentalister under ledning av Gunnar Englund bjuder på konsert i kyrkan lördagen den 1 april kl. 16. På programmet står ”Jag vet en brunn som flödar” av S:t Johannes av Kor­set i översättning av Hjalmar Gull­berg och Hjalmar Gullbergs...

Ungdomsträff om kallelser

Fredag 24 mars träffas ungdomsföreningen Ljuvlingen kl. 18.15 för mässa och efterföljande samtal med temat ”Hur är det egentligen med kallelse?” Två gäster berättar. Alla ungdomar från 15 år är inbjudna.