Schema för undervisning

Schema för läsåret 2023-2024

Med reservation för ändringar.


Årskurs 2
Ses lördagar 09.30 för undervisning med familjemässa. Slut cirka 12.00.

Vårtermin: Udda veckor utom första gången och i maj-juni
13 jan
20 jan
3 feb
17 feb
2 mar
16 mar

13 apr
27 apr
4 maj
18 maj
_____________
Årskurs 3
Ses lördagar 09.30 för undervisning med familjemässa. Slut cirka 12.00.

Hösttermin: Udda veckor
16 sep
30 sep
14 okt

11 nov
25 nov
9 dec
Vårtermin: Jämna veckor utom 27 april
13 jan
27 jan
10 feb

9 mar
23 mar

20 apr
27 apr
18 maj
_____________
Årskurs 4
Ses lördagar 09.30 för undervisning med familjemässa. Slut cirka 12.00.
Vårtermin: Udda veckor utom första gången och i maj-juni
13 jan
20 jan
3 feb

2 mar
16 mar

13 apr
4 maj
18 maj
1 jun
_____________
Årskurs 5
Ses lördagar 09.30 för undervisning med familjemässa. Slut cirka 12.00.
Hela läsåret: Udda veckor utom 1 juni
16 sep
30 sep
14 okt

11 nov
25 nov
9 dec

20 jan
3 feb

2 mar
16 mar

13 apr
27 apr

25 maj
_____________
Årskurs 6-7
Ses lördagar kl 11.00 och firar familjemässa tillsammans, sedan undervisning till 13.30.
Hela läsåret: Jämna veckor
23 sep
7 ok
21 okt
4 nov
18 nov

16 dec

13 jan
27 jan
10 feb

9 mar
23 mar

20 apr
4 maj
18 maj
1 jun

_____________
Konfirmander
Ses söndagar kl 10.45 för undervisning med högmässa. Slutar 13.30.
17 sept
24 sept
8 okt
22 okt
12 nov
26 nov
10 dec

14 jan
28 jan
11 feb
25 feb
3 mar
17 mar

7 apr
21 apr
12 maj
24-26 maj (Läger)
9 jun

För frågor kontakta Ungdomssekreteraren.