Torsdag 11/7
S:t Benedictus av Nursia, Europas skyddspatron († 547), fest. ​Mässa firas kl. 18.15.

Söndag 14/7
Nästa söndag är det den femtonde söndagen under ​året. Mässa firas kl. 9.00, 11.00 och på engelska kl. 18.15.

Övrigt
​Församlingen söker, som tidigare nämnts, nya​kateketer för trosundervisningen av barn och ​ungdomar för det läsår som börjar i september. Se mer ​information på anslagstavlan eller församlingens​hemsida. För frågor och intresseanmälan, kontakta ​ungdomssekreteraren eller kyrkoherden.

​Församlingen söker frivilliga för att ansvara för ​livestreamingen av söndagens högmässa kl. 11.00 ​fr.o.m. söndagen den 8 september. Kontakta Jesaja Alp ​eller Marcus Grunditz i pastoralrådet om du vill ​medverka. Se mer information på anslagstavlan eller ​församlingens hemsida.