Kungörelser för första söndagen i advent

Måndag 28/11 Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 30/11 S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtalsserien med Tord Fornberg hålls kl 19.00. Fredag 2/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Stiftsungdoms konsulent Elin...

Kungörelser för Kristus Konungens dag

Lördag 26/11 Familjemässa firas kl. 11.00.​ Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Söndag 27/11 Nästa söndag är det den första söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Julbasaren Församlingens basar hålls som...

Kungörelser för 33 söndagen »under året«

Måndag 14/11 Katolska kyrkans lära och liv 19.00. Onsdag 16/11 Mässa med biskop Anders 18.15. Bibelsamtal med Tord Fornberg 19.00. Torsdag 17/11
 Studentföreningen 19.00. Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”. Fredag 18/11
 Ljuvlingens...

Gåvor till Julbasaren?

Årets julbasar äger rum under första adventshelgen lördagen den 26 november kl. 10.00-15.00 och söndagen den 27 november kl. 10.00-14.00.Vi tar tacksamt emot hela och rena saker till loppmarknaden (ej kläder och skor), smycken och bijouterier, nya saker till lotteriet...

Vill du bli kateket?

Församlingen har behov av fler kateketer. Du som är intresserad eller har frågor kan kontakta ungdomssekteterare Rolf Ström, tel. 070-291 14 44 eller e-postadress: ungdomssekreterare@stlars.org.