Ljuvlingens höstprogram

Nu finns ungdomsgruppen Ljuvlingens höstprogram att ta del av på ungdomarnas sida Unga i S:t Lars, Vid frågor så kontakta gärna barn- och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Kungörelser för den 25 söndagen under året

Fredag 24/9 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid m.m. Se vidare information på anslagstavlan. Lördag 25/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på tagalog kl. 13.30 och på spanska kl. 15.30. Söndagsvigiliemässa firas...

Kungörelser 24 söndagen under året

Måndag 13/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv startar kl. 19. Se anslagstavlan eller församlingens hemsida beträffande anmälan. Lördag 18/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa enligt maronitisk rit firas kl. 15. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisningen...

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 26 september i högmässan kl. 11. Vi går sedan till Uppsala domkyrka för andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin kl. 15.30.