Restriktionerna kring mässfirande är borttagna

Den 29 september 2021 tog de svenska myndigheterna bort restriktionerna som infördes för att förhindra spridning av covid-19. Från och med den 29 september återinför därför Stockholms katolska stift mässplikten för söndagar och påbjudna högtider. Även om...

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten sökes

Är du intresserad av att arbeta med barn och ungdomar inom den katolska kyrkan samt med tros- och samhällsfrågor? Tycker du om att arbeta med människor och har lätt att skapa förtroende? Vill du vara med och få människor att växa samt utveckla en bred och mångsidig...

Kungörelser 26 söndagen under året

Måndag 27/9 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.  Lördag 2/10 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på kirundi kl. 14. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Trosundervisning för årskurs 3 och för årskurserna 4-5 kl. 9.30 . Söndag 3/10 Den...

Ljuvlingens höstprogram

Nu finns ungdomsgruppen Ljuvlingens höstprogram att ta del av på ungdomarnas sida Unga i S:t Lars, Vid frågor så kontakta gärna barn- och ungdomssekreterare Christina Illmayr.

Kungörelser för den 25 söndagen under året

Fredag 24/9 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid m.m. Se vidare information på anslagstavlan. Lördag 25/9 Familjemässa firas kl. 11. Mässa firas på tagalog kl. 13.30 och på spanska kl. 15.30. Söndagsvigiliemässa firas...