Fredag 24/9
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid m.m. Se vidare information på anslagstavlan.

Lördag 25/9
Familjemässa firas kl. 11.

Mässa firas på tagalog kl. 13.30 och på spanska kl. 15.30.

Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Det är trosundervisning för för årskurs 2 kl. 9.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.

 

Söndag 26/9
Nästa söndag är det den tjugosjätte söndagen under året.  Mässa firas som vanligt kl. 9, kl. 11 och på engelska kl. 18.15.

Vi firar vår församlings patrocinium. Kl. 15.30 går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin. Konfirmanderna träffas kl. 11.

Caritas S:t Lars årsmöte hålls nästa söndag kl. 12.30 i stora studierummet.