Aktuellt

Kungörelser Första söndagen i advent

Tisdag 30/11
S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.
 
Onsdag 1/12
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00
 
Lördag 4/12
Familjemässa firas kl. 11.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00
 
Söndag 5/12
Nästa söndag är det andra söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 0900, kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 11.00 för mässa och efterföljande undervisning.
 
Begravning av Syster Inger
Vi har den sorgliga uppgiften att meddela att syster Inger avled i onsdags kväll i en ålder av 77 år. Begravningsmässan firas i S:t Lars kyrka tisdagen den 14 december kl. 11.00

Syster M. Inger Claesson har avlidit

syster M. Inger Claesson
Vi Mariasystrar har den sorgliga uppgiften att få meddela er att vår syster M. Inger Claesson har gått hem till Guds eviga hem igår kväll den 24 november 2021. Efter konversionen i Kristus Konungen, Göteborg inträdde hon hos Mariasystrar i Osnabrück 1968. Hon blev 77 år och var länge verksam i Västerås och Uppsala som församlingssyster och kateket.

Vi Mariasystrar är tacksamma för hennes liv och gärning och vi ber er om förbön för henne. Begravningsmässan äger rum tisdag den 14 december kl. 11.00 i katolska kyrkan S:t Lars, Uppsala. Gravsättningen sker onsdag den 15 december kl. 10 i kretsen av de närmaste på katolska kyrkogården i Stockholm/ Solna. Vi systrar ber om en gåva till Caritas Sverige bg eller Swish 900-4789 istället för blommor.

Du kan läsa mer om syster M. Inger Claesson här.

Mariasystrarna/25 november 2021

Kungörelser Kristus Konungens dag

Måndag 22/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Fredag 26/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter pepparkaksbakning, pizza och julfilm.

Lördag 27/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på tagalog kl. 13.30
Mässa på spanska kl. 15.30.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15

Söndag 28/11
Nästa söndag är det första söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, högmässa kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa enligt syro-malabarisk rit kl. 15.00
 
Övrigt
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag kl. 10-15 och på söndag kl. 10-14. Se vidare information på anslagstavlan, i församlingsbrevet och på och på församlingens hemsida. Basaren behöver fler medarbetare. Anmälningslista för olika stånd finns på anslagstavlan.

Kungörelser 33:e söndagen under året

Onsdag 17/11
Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.  
 
Lördag 20/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas enligt maronitisk rit kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 3  och för årskurserna 4-5 kl. 09.30.
 
Söndag 21/11
Nästa söndag är det Kristus Konungens dag.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på kroatiska kl. 16.30.

Konfirmanderna träffas kl. 11.00 för mässa och efterföljande undervisning.

En ekumenisk gudstjänst i samband med kyrkornas globala vecka firas i Uppsala domkyrka kl. 18.00

Kungörelser 32:a söndagen under året

Måndag 8/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00
 
Tisdag 9/11
Lateranbasilikans invigningsdag. Mässa firas kl. 18.15.
 
Onsdag 27/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
 
Fredag 12/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa kl. 18.15 och därefter gemensam måltid och en föreläsning om tro och vetande.

Lördag 13/11
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på kirundi kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 9.30 och för årkurserna 6-7 kl. 11.00

Söndag 14/11
Nästa söndag är det den trettiotredje söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, högmässa kl. 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på polska kl.16.30.
 

Kyrkkaffe?

Kyrkkaffe har efterfrågats av flera församlingsmedlemmar, eftersom det har en viktig gemenskapsskapande funktion. Det kommer att återupptas så snart det är möjligt, men det behövs viss planering och organisation. Mer information om när kyrkkaffet börjar kommer på anslagstavlan, hemsidan och i kungörelserna.

Katolsk kalender 2022

Katolsk kalender 2022 har utkommit, och församlingen har beställt ett antal exemplar. Du kan redan nu köpa kalendern på församlingsexpeditionen eller reservera ditt exemplar för avhämtning. Kalendern kostar i år 175 kr.

Söndagens mässor

Mässorna i S:t Lars kyrka är glädjande nog mycket välbesökta såväl på söndagar som på vardagar. Detta gäller särskilt söndagens högmässa kl. 11.00. Eftersom vi nu har stängt vikväggen mellan kyrkan och församlingssalen, finns det färre sittplatser i kyrkan. Risken för trängsel i högmässan ökar därmed. Därför vill vi påminna om att vi sedan september har flera söndagsmässor än tidigare. På lördagar kl. 17.15 firas söndagsvigiliemässa, d.v.s. en mässa som räknas som söndagsmässa även om den firas kvällen före. På söndagar firas även mässan kl 09.00 och på engelska 18:15. Välj gärna en annan söndagsmässa än högmässan om du vill undvika trängsel.

Församlingsbrev november 2021

Mässorna i S:t Lars kyrka…
är glädjande nog mycket välbesökta såväl på söndagar som på vardagar. Detta gäller särskilt söndagens högmässa kl. 11. Eftersom vi nu har stängt vikväggen mellan kyrkan och församlingssalen, finns det färre sittplatser i kyrkan. Risken för trängsel i högmässan ökar därmed. Därför vill vi påminna om att vi sedan september har flera söndagsmässor än tidigare. På lördagar kl. 17.15 firas högtidlig sjungen söndagsvigiliemässa, d.v.s. en mässa som räknas som söndagsmässa även om den firas kvällen före. Välj gärna en annan söndagsmässa än högmässan om du vill undvika trängsel.

Alla helgons dag…
firas måndagen den 1 november. Högmässa firas kl. 18.15. Denna dag högtidlighålles även i högmässan lördagen den 6 november kl. 11.

Alla själars dag…
firas tisdagen den 2 november kl. 18.15. Den gregorianska rekviemmässan sjungs. Vi tänder ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under det gångna året.

Kristus Konungens dag…
firas söndagen den 21 november och avslutar kyrkoåret.

Katolsk kalender 2022…
har utkommit, och församlingen har beställt ett antal exemplar. Du kan redan nu köpa kalendern på församlingsexpeditionen eller reservera ditt exemplar för avhämtning. Kalendern kostar i år 175 kr.

Kyrkkaffe…
har efterfrågats av flera församlingsmedlemmar, eftersom det har en viktig gemenskapsskapande funktion. Det kommer att återupptas så snart det är möjligt, men det behövs viss planering och organisation. Mer information om när kyrkkaffet börjar kommer på anslagstavlan, hemsidan och i kungörelserna.

Orgelmusik…
spelas i S:t Lars kyrka av vår kyrkomusiker Alexander Kegel fredagen den 5 november kl. 12, alltså före mässan kl. 12.15.

Basaren hålls första advent…
lördagen den 27 november kl. 10-15 och söndagen den 28 november kl. 10-14. Till matståndet tar vi gärna emot sylt, marmelad, saft, matbröd och bakverk, t.ex. lussekatter. Med tanke på matallergiker är det viktigt att alla burkar, flaskor och övriga förpackningar har en innehållsförteckning. Om du har frågor ber vi dig att kontakta Zofia Kurowska, via e-post: z.kurowska52@gmail.com
Tyvärr kan vi inte ta emot några andra gåvor till basaren detta år. Eftersom pandemin ännu inte är slut ber vi er att beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma vid symtom på covid- 19 och att även i fortsättningen hålla avstånd. Detta gäller särskilt för dem som inte är vaccinerade.

Handarbetsgruppen…
har nu återupptagit sin verksamhet. Denna månad träffas gruppen onsdagen den 10 november kl. 12. Nya deltagare är hjärtligt välkomna.

Bibelsamtalsserien…
under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter varannan onsdag jämna veckor: 3 och 17 november samt 1 och 15 december. Med hjälp av Katolsk studiebibel kommer mässans texter för de följande två söndagarna att studeras. Ingen föranmälan behövs.

En teaterpjäs för barn…
i åldrarna 3-8 år spelas av Marina och Björn Håkonsson tisdagen den 2 november kl. 16.30. Den har titeln Papegojan som ringde till sin mamma. Efter pjäsen blir det samtal med de vuxna med temat Små barn, Internet och skärmar – hur gör vi? Anmälningslista finns på anslagstavlan.

Ungdomsföreningen…
Ljuvlingen träffas ungefär varannan fredag kl. 18.15 för mässfirande, gemensam måltid och olika aktiviteter. Den 12 november hålls en föreläsning om vetenskap och tro, och den 26 november samlas ungdomarna för pepparkaksbakning, pizza och julfilm. Se vidare program på anslagstavlan under rubriken Ung i församlingen och på församlingens hemsida.

I Enköping…
firas högmässa i S:t Ilians kyrka på Kungsgatan 6 varje söndag kl. 11. Mässa firas på polska den andra fredagen i månaden kl. 19 och på tagalog den fjärde lördagen i månaden kl. 11.
Se www.sanktilian.nu för vidare information om vad som är på gång i Enköping.

Kollekten…
på världsmissionsdagen den 17 oktober uppgick till 4 468 kr. Ett stort tack till alla givare!

Bönen för de kristnas enhet…
i Bönens kapell i Uppsala domkyrka fortsätter varje onsdag, men tiden har ändrats till kl. 17. Uppsala kristna råd ansvarar för denna bönestund. Alla intresserade församlingsmedlemmar är välkomna att delta.

Kyrkornas globala vecka…
äger rum 14-21 november. Tisdagen den 16 november hålls ett panelsamtal med rubriken Kris som möjlighet – kyrkornas roll i en ny tid i Uppsala missionskyrka kl. 18.30. Söndagen den 21 november kl. 18 firas en ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Påvens böneintentioner
Universell: Att personer som lider av depression eller utbrändhet finner stöd och ljus som öppnar dem för livet.

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Veta mer?

Hur blir man katolik?
Hur låter jag döpa mitt barn?
Har ni undervisning i katolsk tro? 

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret