Aktuellt

Kungörelser för Kristus konungens dag

Onsdag 29/11
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Lokalen är denna gång Newmaninstitutet.

Torsdag 30/11
S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 1/12
Orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15.

Lördag 2/12
Familjemässa firas kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.
En adventskonsert med S:t Lars kyrkokör och Lukas Arvidsson hålls i kyrkan kl. 15.00.

Söndag 3/12
Nästa söndag är det den första söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas  på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag den 2 december kl. 10.00-15.00 och på söndag den 3 december kl. 10.00-14.00. Se vidare information på anslagstavlan och i församlingsbrevet.

Kungörelser för den 33 söndagen »under året«

Måndag 20/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 22/11
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av bibellärare Emanuel Sennerstrand kl. 19.00. Titeln är Lär känna Katolsk studiebibel – presentation av studiebibeln med studiehandledningar.

Torsdag 23/11
En ekumenisk fredsgudstjänst firas i Uppsala domkyrka kl. 19.00. Se affisch på anslagstavlan.

Fredag 24/11
Mässa firas kl. 12.15. Därefter är det kyrkkaffe med program. Margareta Murray-Nyman berättar om boken Kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea: ett krönikespel av Dorothy L. Sayers. Alla intresserade är hjärtligt välkomna. Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 25/11
Mässa firas på tagalog kl. 13.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs 5 kl. 9.30.

Gruppen Småbarnsföräldrar i S:t Lars församling träffas kl. 14.00-16.00. Se affisch på anslagstavlan.

Söndag 26/11
Nästa söndag är det Kristus konungens dag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Efter högmässan är det sakramental tillbedjan.

Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

En ekumenisk gudstjänst i samband med kyrkornas globala vecka firas i Uppsala domkyrka kl. 18.00.

Kungörelser för den 32 söndagen »under året«

Onsdag 15/11
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Lördag 18/11
Det är trosundervisning för årskurs 2 och årskurs 4 ​kl. 09.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 ​börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter ​mässan.

​En ministrantutbildning för barn hålls efter familjemässan Anmälan görs till ungdomssekreteraren senast ​torsdagen den 16 november. Mer information ​finns på anslagstavlan.

Söndag 19/11
Nästa söndag är det den trettiotredje söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Kungörelser för den 31 söndagen »under året«

Måndag 6/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 8/11
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00.
Den planerade bokpresentationen av pater Philip ​Geister måste tyvärr uppskjutas till nästa termin p.g.a. ​försenad tryckning av boken.

Torsdag 9/11
Lateranbasilikans invigningsdag, fest. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 10/11
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 11/11
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och för årskurs ​5 kl. 09.30.

Söndag 12/11
Nästa söndag är det den trettioandra söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00 och på ​polska kl. 16.30.

​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Övrigt
Resultatet av valet till pastoralrådet hänger på anslagstavlan.

Kungörelser för den 30 söndagen »under året«

Onsdag 1/11
Alla helgons dag. Mässa firas kl. 18.15.
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Torsdag 2/11
Alla själars dag. Mässa firas kl. 18.15. Församlingens nya schola medverkar med gregoriansk sång. Vi tänder ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under året.

Fredag 3/11
Det blir orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15.

Lördag 4/11
Alla helgons dag firas även i familjemässan kl. 11.00. Mässa firas på gheez kl. 13.00.
Det är trosundervisning för årskurs 4 kl. 9.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 5/11
Nästa söndag är det den trettioförsta söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Kollekten på missionssöndagen den 22 oktober uppgick till 15 661 kr. Ett stort tack till alla givare!
Resultatet av pastoralrådsvalet kommer att kungöras nästa vecka.

Kungörelser för den 29 söndagen »under året«

Måndag 23/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 25/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av statsheraldiker Davor Zovko kl. 19.00. Titeln är Riddarväsendet då och nu.

Fredag 27/10
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Det är familjeläger på Tallkrogen i Björklinge på fredag och lördag.

Lördag 28/10
Familjemässa 11.00. Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter familjemässan kl. 11.00, före och efter mässan på tagalog kl. 13.30 och före och efter söndagsvigilie- mässan kl. 17.15.

Söndag 29/10
Nästa söndag är det den trettionde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Observera att sommartiden slutar nästa söndag. Ställ tillbaka klockan en timme.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter mässorna kl. 09.00, 11.00 och 18.15.

Viktig information inför valet till pastoralrådet
Valet äger rum nästa lördag och söndag 28-29 oktober. På anslagstavlan hänger en lista med foton och presentation av kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Valsedlar och kuvert finns på expeditionen.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Lägg valsedeln  i ett igenklistrat kuvert och därefter i ett ytterkuvert. Skriv ditt namn och personnummer på ytterkuvertet. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning sker på följande sätt:
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen    S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Information om valet till pastoralrådet i S:t Lars

Presentation av kandidaterna finns på församlingens anslagstavla. Rösträtt har varje församlingsmedlem som senast sista valdagen har fyllt 16 år. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Hur går valet till?
Valsedlar finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.
På valsedeln står namn på alla kandidater. Tio ledamöter skall väljas.

På valsedeln kan du kryssa för högst 10 namn.
Du kan kryssa för färre namn än 10, men ett högre antal gör valsedeln ogiltig.

När kan man rösta?
På valdagarna den 28 oktober och den 29 oktober kan valsedlar lämnas på församlingsexpeditionen före och efter mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas till en valförrättare, som prickar av den röstande i röstlängden. Var beredd att visa legitimation.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert, vilket läggs i ett ytterkuvert med den röstandes namn och personnummer på. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert, och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Valnämnden: kyrkoherde Andreas Bergmann, Ann Blückert och Jim Lagerlöf

Kungörelser för den 28 söndagen »under året«

Onsdag 18/10
S:t Lukas, evangelist. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Torsdag 19/10
Pastoralrådet har sammanträde kl. 19.00.

Fredag 20/10
​Mässa firas kl. 12.15. Därefter blir det kyrkkaffe med ​program som börjar kl. 13.30. Respekt står för ​programmet som handlar om viktiga frågor inom ​vården. Se affisch på anslagstavlan och information på ​hemsidan. Alla intresserade är hjärtligt välkomna.

Lördag 21/10
​Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Det är trosundervisning för årskurs 2 och årskurs 4 ​kl. 9.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 ​börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter ​mässan.

Söndag 22/10
Nästa söndag är det den tjugonionde söndagen under ​året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. ​Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

​Samtal om den synodala processen hålls vid kyrkkaffet nästa söndag.

Här kommer viktig information inför valet till pastoralrådet:
Valet äger rum under veckoslutet 28-29 oktober. På anslagstavlan hänger en lista över kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Valsedlar och kuvert finns på expeditionen.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och därefter i ett ytterkuvert. Skriv ditt namn och personnummer på ytterkuvertet. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning sker på följande sätt:
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Viktiga frågor inom vården – Föredrag med Respekt

Föredrag i S:t Lars, stora salen, Fredag 20 oktober

Klockan 13.30 (efter lunchmässan)

13.30 Benedicta Lindberg, generalsekreterare Respekt:
Kort introduktion av dagens tema och presentation av Katolska kyrkans livslutsdirektiv

13.45 Mikaela Luthman, överläkare på Stockholms sjukhem och diplomerad i palliativ vård:
Får jag kräva en viss vård? Får jag tacka nej till vård? Hur svarar jag läkaren om han eller hon envisas med livsförlängande vård?

14.15 Daniel Stattin, professor i civilrätt vid Uppsala universitet:
Vem får föra min talan när jag inte längre kan. Var skriver jag upp vem som ska representera mig? Håller mitt livslutsdirektiv juridiskt?

14.45 Frågestund

15.00 Slut

Länk till affisch om föredraget

 

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns.

Föredrag

Dagens texter

Här hittar du dagens texter via stiftets hemsida: www.katolskakyrkan.se/forsamlingsliv/ordo-och-veckans-lasningar

Välkommen!

S:t Lars katolska kyrka
S:t Lars katolska kyrka i Uppsala är öppen varje dag kl 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Den heliga mässan firas dagligen och du är varmt välkommen att delta. Kontakta prästen eller någon av systrarna om det är något du undrar över.

S:t Ilians kyrka
Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här: http://www.sanktilian.nu/

 

Barnskyddsombud

Vid misstanke om övergrepp på barn och ungdomar: kontaktuppgifter-vid-sexuella-overgrepp-februari-2019

Gåvor

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget. Tack för ditt bidrag!

Registrerad?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret