Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl. 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Söndagsmässan kl 11 går att följa via vår livestreaming.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns. Pågående mässa har en liten röd ruta med texten Live.

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik? Hur låter jag döpa mitt barn? Kontakta vår kyrkoherde för svar. Har ni undervisning i katolsk tro? Ja. Gäller det vuxna kontakta kyrkoherden. Gäller det barn kontakta vår ungdomssekreterare. Alla kontaktuppgifter finns här. 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här.

Kungörelser för andra söndagen i advent

Onsdag 7/12
En bokpresentation äger rum där Pater Ulf Jonsson talar om sin nya bok Gud och andra orsaker kl. 19.00. Föredraget kan även följas via Zoom. Länk kommer på församlingens hemsida samma dag.

Torsdag 8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15.

Lördag 10/12
Mässa firas på kirundi kl. 14.30.
Det är trosundervisning för årskurs 3 och årskurserna 4-5 kl. 09.30.
Gruppen småbarnsföräldrar i S:t Lars församling anordnar S:t Nikolausfirande kl. 13.30-15.00. Se information på anslagstavlan eller kontakta Jim Lagerlöf.

Söndag 11/12
Nästa söndag är det den tredje söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00. Mässa firas på polska kl. 16.30.

Övrigt
Tredje adventssöndagen kallas också i vårt stift Livets söndag. Efter högmässan, kl. 12.15, uppmärksammar vi att Respekt – katolsk rörelse för livet har verkat i stiftet i 20 år. Benedicta Lindberg presenterar verksamheten och överläkare Mikaela Luthman håller ett föredrag med titeln När livet går mot sitt slut. Hur skall vi förhålla oss inom vården? Om palliativ vård och dödshjälp. Se affisch på anslagstavlan. Föredraget kan även följas via Zoom. Sänk kommer på församlingens hemsida samma dag.

Församlingens basar blev mycket lyckad. Slutsumman uppgick till  106 044 kr. På anslagstavlan kan ni se redovisningen för varje enskilt stånd. Ett stort tack till alla som har bidragit genom gåvor, inköp och arbete före, under och efter basaren!

Kungörelser för första söndagen i advent

Måndag 28/11
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 30/11
S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15.
Bibelsamtalsserien med Tord Fornberg hålls kl 19.00.

Fredag 2/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Stiftsungdoms konsulent Elin Jönsson informerar om Världsungdomsdagen i Lissabon i sommar.

Lördag 3/12
I anslutning till familjemässan firar vi S:t Nikolaus. Varje barn skall ta med sig en liten, enkel julklapp till något annat barn. S:t Nikolaus fördelar sedan gåvorna till barnen ute på kyrktorget efter mässan.
Det är trosundervisning för årskurs 2 kl. 09.30 och för årskurserna 6-7 kl. 11.00.
Söndagsvigiliemässa 17.15.

Söndag 4/12
Nästa söndag är det den andra söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas  på kroatiska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Kungörelser för Kristus Konungens dag

Lördag 26/11
Familjemässa firas kl. 11.00.​ Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 27/11
Nästa söndag är det den första söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Julbasaren
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag kl. 10.00-15.00 och på söndag kl. 10.00-14.00. Se vidare information på anslagstavlan, i församlingsbrevet och på församlingens hemsida.