Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av 3 000 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl. 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Söndagsmässan kl 11 går att följa via vår livestreaming.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Sommarordning i S:t Lars 13 juni–14 augusti 2022

Mässa på söndagar i Uppsala
Kl. 9, 11 (högmässa) och 18.15 (engelska)

Söndagsvigiliemässan på lördagar kl. 17.15 firas t.o.m. den 18 juni och gör sedan ett sommaruppehåll. Den börjar igen den 3 september.

Mässa firas på kroatiska söndagen den 5 juni och den 19 juni kl. 16.30.
Mässa firas på kirundi lördagen den 11 juni kl. 15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit söndagen den 19 juni kl. 14.30.
Mässa firas på tagalog lördagen den 25 juni kl. 13.30.
Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Mässa på vardagar i Uppsala
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11

Vesper firas inte i samband med onsdagens kvällsmässa, och den eukaristiska tillbedjan på torsdagar är också inställd under sommarperioden.
Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Mässa i Enköping
Söndagar kl. 11

Övrig församlingsverksamhet
Trosundervisningen för barn och ungdomar, studieverksamheten för vuxna och olika gruppers och föreningars aktiviteter inställs under sommaren.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren.
Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Det kan vara svårt att organisera vissa aktiviteter under sommaren. Håll ögonen öppna och hjälp gärna till där det behövs.

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns. Pågående mässa har en liten röd ruta med texten Live.

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik? Hur låter jag döpa mitt barn? Kontakta vår kyrkoherde för svar. Har ni undervisning i katolsk tro? Ja. Gäller det vuxna kontakta kyrkoherden. Gäller det barn kontakta vår ungdomssekreterare. Alla kontaktuppgifter finns här. 

Gåvor till S:t Lars

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här.

Församlingsbladet för sommaren

Församlingsbladet för sommaren 2022 finns nu att hämta i församlingen eller ladda ned som pdf via denna länk: Församlingsblad sommar

Kungörelser för den 13 söndagen under året

Onsdag 29/6
S:t Petrus och S:t Paulus högtid. Mässa firas kl. 18.15.

Söndag 3/7
Nästa söndag är det den fjortonde söndagen under ​året. Mässa firas kl. 09.00, 11.00 och på engelska ​kl. 18.15.

Övrigt
Vår kyrkomusiker Alexander Kegel kommer att vara föräldraledig från september 2022 till september 2023. ​Församlingen söker därför en vikarie för honom under denna tid. Om du är intresserad av denna tjänst eller känner någon annan som skulle kunna vara intresserad ber vi dig att snarast möjligt kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann.

Under perioden 24 juni t.o.m. 19 juli är fader Jan Byström vikarierande kyrkoherde i församlingen.

Kungörelser på Kristi kropps och blods högtid

Fredag 24/6
Jesu heliga hjärtas dag, högtid. Mässa firas kl. 12.15.

Lördag 25/6
Johannes döparens födelse, högtid. Mässa firas kl. 11.00
​Mässa firas på tagalog kl. 13.30.

Söndag 26/6
​Nästa söndag är det den 13 söndagen »under ​året«. ​Mässa firas kl. 09.00, 11.00 och på engelska kl. 18.15.

Övrigt
Vår kyrkomusiker Alexander Kegel kommer att vara föräldraledig från september 2022 till september 2023. ​Församlingen söker därför en vikarie för honom under denna tid. Om du är intresserad av denna tjänst eller känner någon annan som skulle kunna vara intresserad ber vi dig att snarast möjligt kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann.

Kungörelser för Heliga Trefaldighets dag

Torsdag 16/6
Det finns fortfarande några lediga platser för utflykten till Gävle. Anmälningslistan hänger på anslagstavlan. Vi ber dem som inte har betalat ännu att göra det snarast möjligt.

Lördag 18/6
Mässa firas kl. 11.
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Observera att detta är den sista söndagsvigiliemässan före sommaruppehållet. Denna mässa börjar igen lördagen den 3 september.

Söndag 19/6
Nästa söndag är det Kristi kropps och blods högtid.
Mässa firas kl. 09.00, 11.00 och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa enligt syro-malabarisk rit kl. 14.30 och på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Kommunionutdelarna träffas nästa söndag kl. 12.30 i stora studierummet.

Sommarordning i S:t Lars 13 juni–14 augusti 2022

Mässa på söndagar i Uppsala
Kl. 9, 11 (högmässa) och 18.15 (engelska)

Söndagsvigiliemässan på lördagar kl. 17.15 firas t.o.m. den 18 juni och gör sedan ett sommaruppehåll. Den börjar igen den 3 september.

Mässa firas på kroatiska söndagen den 5 juni och den 19 juni kl. 16.30.
Mässa firas på kirundi lördagen den 11 juni kl. 15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit söndagen den 19 juni kl. 14.30.
Mässa firas på tagalog lördagen den 25 juni kl. 13.30.
Övriga mässor på andra språk utgår fr.o.m. juni och börjar på nytt i september.

Mässa på vardagar i Uppsala
Måndag–torsdag kl. 18.15
Fredag kl. 12.15
Lördag kl. 11

Vesper firas inte i samband med onsdagens kvällsmässa, och den eukaristiska tillbedjan på torsdagar är också inställd under sommarperioden.
Rosenkransbönen efter torsdagens kvällsmässa fortsätter om det finns ledare.

Mässa i Enköping
Söndagar kl. 11

Övrig församlingsverksamhet
Trosundervisningen för barn och ungdomar, studieverksamheten för vuxna och olika gruppers och föreningars aktiviteter inställs under sommaren.

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren.
Hjälp gärna till och skriv upp dig på kyrkkaffelistan på anslagstavlan.

Det kan vara svårt att organisera vissa aktiviteter under sommaren. Håll ögonen öppna och hjälp gärna till där det behövs.