Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av ca 3 700 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl. 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Söndagsmässan kl 11 går att följa via vår livestreaming.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns. Pågående mässa har en liten röd ruta med texten Live.

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik? Hur låter jag döpa mitt barn? Kontakta vår kyrkoherde för svar. Har ni undervisning i katolsk tro? Ja. Gäller det vuxna kontakta kyrkoherden. Gäller det barn kontakta vår ungdomssekreterare. Alla kontaktuppgifter finns här. 

Gåvor till S:t Lars

Swish bild

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här.

Kungörelser på Pingstdagen

Måndag 29/5
Kursen Katolska kyrkans lära och liv har sin sista sammankomst för terminen kl. 19.00.

Onsdag 31/5
Jungfru Marias besök, fest. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg har sin sista sammankomst för terminen kl. 19.00.

Torsdag 1/6
Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen, fest. Mässa firas kl. 18.15.

Fredag 2/6
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00.

Lördag 3/6
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 4/6
Nästa söndag är det Heliga Trefaldighets dag. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

RIP
Maj-Britt Palm avled den 23 maj i en ålder av 97 år. Tid för begravningen meddelas senare.

Kungörelser för den sjunde påsksöndagen

Lördag 27/5
Det är trosundervisning för årskurs 2, för årskurs 3 blå och röd röd och för årskurserna 4-5 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.
 
Söndag 28/5
Nästa söndag är det pingstdagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.

Kollekten på pingstdagen går till Caritas Ukraina för mat- och hygienpaket till de mest behövande som har drabbats av kriget.

Övrigt
En församlingsutflykt med buss till Heliga Trefaldighets församling i Järfälla äger rum onsdagen den 14 juni. Anmälningslista hänger på anslagstavlan. Sista anmälningsdag är den 31 maj.

Kungörelser för den sjätte påsksöndagen

Måndag 15/5
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 17/5
Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Torsdag 18/5
Kristi himmelsfärds dag. Högmässa firas kl. 11.00.

Den 18 maj är också S:t Eriks dag. Därför anordnar några församlingsmedlemmar en pilgrimsvandring längs Eriksleden till Gamla Uppsala efter högmässan. Vid eller i Gamla Uppsala kyrka hålls en kort andakt med läsning av S:t Erikslegenden kl. 15.00. I Uppsala domkyrka firas en högtidlig vesper med S:t Lars kyrkokör.

Söndag 21/5
Nästa söndag är det den sjunde påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Kungörelser för den femte påsksöndagen

Måndag 8/5
Mässan kl. 18.15 firas som tacksägelsemässa på 30- årsdagen av pater Ulf Jonssons prästvigning.
Efter mässan blir det en kort intervju med pater Ulf i församlingssalen.

Lördag 13/5
Mässa firas på kirundi kl. 14.30. Det är trosundervisning för årskurs 3 röd och för årskurserna 4-5 kl. 09.30. Årskurserna 6-7 har undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.

Söndag 14/5

Nästa söndag är det den sjätte påsksöndagen. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas enligt syro-malabarisk rit kl. 14.00.
Mässa firas på polska kl. 16.30.
Konfirmanderna träffas kl. 10.45.
Efter högmässan nästa söndag, c:a kl. 12.30, är det församlingsmöte i församlingssalen.