Välkommen till S:t Lars katolska kyrka

Välkommen till S:t Lars!

S:t Lars katolska församling i Uppsala består av ca 3 700 medlemmar, med upp till 75 nationaliteter. Vår kyrka är öppen för alla som söker ett lugnt ställe för bön. Det är lätt att få kontakt med någon av våra präster, i samband med gudstjänsterna.

Kyrkan är öppen varje dag kl. 8:30–19:00 för enskild bön och stillhet. Söndagsmässan kl 11 går att följa via vår livestreaming.

Kyrkoherde Andreas Bergmann SJ

Livestreaming

Här hittar du S:t Lars Uppsalas Youtube-kanal där de livestreamade mässorna finns. Pågående mässa har en liten röd ruta med texten Live.

Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret?
Blankett till medlemsregistret

För dig som vill veta mer

Hur blir man katolik? Hur låter jag döpa mitt barn? Kontakta vår kyrkoherde för svar. Har ni undervisning i katolsk tro? Ja. Gäller det vuxna kontakta kyrkoherden. Gäller det barn kontakta vår ungdomssekreterare. Alla kontaktuppgifter finns här. 

Gåvor till S:t Lars

Swish bild

Om du vill ge en gåva till S:t Lars katolska församling kan du använda vårt bankgiro 950-5553 eller swisha till 1231972884. Du kan också bli månadsgivare via autogiro eller använda vår kortbetalningsterminal på kyrktorget.

Tack för ditt bidrag!

S:t Ilians katolska kyrka i Enköping

Du vet väl att S:t Lars församling har en kyrka i Enköping också? Den heter S:t Ilians kyrka och du kan läsa mer om den här.

Ordinarie Gudstjänsttider

Söndag
09:00 Mässa
11:00 Högmässa
18:15 Mässa på engelska

Vardagar (måndag-torsdag)
18:15 Mässa

Fredag
12:15 Mässa

Lördag
11:00 Familjemässa
17:15 Söndagsvigiliemässa

Alla Gudstjänsttider och tider för bikt finns här

Aktuellt i S:t Lars

Kungörelser för den 30 söndagen »under året«

Onsdag 1/11
Alla helgons dag. Mässa firas kl. 18.15.
Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00.

Torsdag 2/11
Alla själars dag. Mässa firas kl. 18.15. Församlingens nya schola medverkar med gregoriansk sång. Vi tänder ljus och ber för dem i vår församling som har avlidit under året.

Fredag 3/11
Det blir orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15.

Lördag 4/11
Alla helgons dag firas även i familjemässan kl. 11.00. Mässa firas på gheez kl. 13.00.
Det är trosundervisning för årskurs 4 kl. 9.30. Trosundervisningen för årskurserna 6-7 börjar med familjemässan kl. 11.00 och fortsätter efter mässan.

Söndag 5/11
Nästa söndag är det den trettioförsta söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.

Övrigt
Kollekten på missionssöndagen den 22 oktober uppgick till 15 661 kr. Ett stort tack till alla givare!
Resultatet av pastoralrådsvalet kommer att kungöras nästa vecka.

Kungörelser för den 29 söndagen »under året«

Måndag 23/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 25/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av statsheraldiker Davor Zovko kl. 19.00. Titeln är Riddarväsendet då och nu.

Fredag 27/10
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Det är familjeläger på Tallkrogen i Björklinge på fredag och lördag.

Lördag 28/10
Familjemässa 11.00. Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter familjemässan kl. 11.00, före och efter mässan på tagalog kl. 13.30 och före och efter söndagsvigilie- mässan kl. 17.15.

Söndag 29/10
Nästa söndag är det den trettionde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Observera att sommartiden slutar nästa söndag. Ställ tillbaka klockan en timme.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter mässorna kl. 09.00, 11.00 och 18.15.

Viktig information inför valet till pastoralrådet
Valet äger rum nästa lördag och söndag 28-29 oktober. På anslagstavlan hänger en lista med foton och presentation av kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Valsedlar och kuvert finns på expeditionen.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Lägg valsedeln  i ett igenklistrat kuvert och därefter i ett ytterkuvert. Skriv ditt namn och personnummer på ytterkuvertet. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning sker på följande sätt:
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen    S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Information om valet till pastoralrådet i S:t Lars

Presentation av kandidaterna finns på församlingens anslagstavla. Rösträtt har varje församlingsmedlem som senast sista valdagen har fyllt 16 år. Röstning genom ombud är inte tillåten.

Hur går valet till?
Valsedlar finns tillgängliga på församlingsexpeditionen.
På valsedeln står namn på alla kandidater. Tio ledamöter skall väljas.

På valsedeln kan du kryssa för högst 10 namn.
Du kan kryssa för färre namn än 10, men ett högre antal gör valsedeln ogiltig.

När kan man rösta?
På valdagarna den 28 oktober och den 29 oktober kan valsedlar lämnas på församlingsexpeditionen före och efter mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert och lämnas till en valförrättare, som prickar av den röstande i röstlängden. Var beredd att visa legitimation.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Valsedeln läggs i ett igenklistrat kuvert, vilket läggs i ett ytterkuvert med den röstandes namn och personnummer på. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert, och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.

Valnämnden: kyrkoherde Andreas Bergmann, Ann Blückert och Jim Lagerlöf