Grupper

Karmels sekularorden Elias källa

vill främja ett rikt böneliv i S:ta Teresa av Ávilas och S:t Johannes av Korsets efterföljd. De viktigaste inslagen är daglig inre bön i stillhet och tystnad, läsning av tidegärden och deltagande i den heliga mässan. Särskild vördnad ägnas Vår Fru av Karmel. Sekularorden är även apostolisk, inriktad mot andlig och materiell växt för kyrkan, församlingen och medkristna. Solidariteten med och stöd för kyrkans herdar betonas. Ordensmedlemmarna samlas en söndag i månaden för sakramental tillbedjan i kyrkan efter högmässan, fördjupning i den karmelitiska spiritualiteten och gemensamt böneliv. Medlemmarna deltar också i ordens gemensamma reträtter, som ordnas nationellt. Läs mer om sekularorden.

Kontaktperson: Vera Emrén, tel. 070 667 55 87

Broder Sols Fraternitet

”Broder Sols Fraternitet” är en lokal grupp som tillhör franciskanernas sekularorden (OFS). Gruppen träffas i S:t Lars en lördag i månaden kl. 10. Under träffarna ber vi, fördjupar oss i evangeliet och den helige Franciskus liv. Årligen arrangeras en eller två lokala reträtter.

Kontaktpersoner: Jan-Olof Hellsten, tel. 073 523 87 47, och Georg Stenborg, tel. 073 152 20 25

Karismatisk bönegrupp

I den karismatiska bönegruppen välkomnar vi alla som vill utveckla och förnya sitt böneliv. Vi träffas efter mässan en trappa ner på onsdagar kl 19-20.30. Mötet innehåller rosenkransbön, lovsång, bibelläsning, förbön och delande av erfarenheter. Vi ber för stort och smått, för kyrkans mission i världen, för människor i vår vardag och det finns möjlighet till personlig förbön för den som önskar.

Kontaktperson: Inès Buzirukanyo tel. 073 543 98 74

Ständig Bön för Äktenskap och Familj

Rörelsen Ständig bön för äktenskap och familj började på Irland och finns sedan några år i Sverige. Tanken är att det varje timme på dygnet ska finnas någon som ber för äktenskap och familj. Bönegruppen i S:t Lars församling ansvarar för att det sker den 17:e i varje månad. Var och en av deltagarna har sin timme för bön. Vill du delta i bönekedjan eller veta mer om vad det innebär, hör gärna av dig.

Kontaktpersoner: Sonia Chacón, e-post sonchac@bahnhof.se och Alicja Klepczynska, tel. 070 644 45 35

S:t Lars barnkör

Barnkören är till för pojkar och flickor i åldrarna 8–12 år (fr.o.m. årskurs 2). Den övar varje vecka på tisdagar kl. 16.30. De som är intresserade av att delta eller vill veta mer kan kontakta kyr­komusiker Alexander Kegel som leder barnkören.

S:t Lars barnkör är en del av Pueri Cantores, en sammanslutning av katolska barnkörer över hela värl­den.

Handarbetsgruppen

Handarbetsgruppen består av daglediga som träffas varannan onsdag kl. 12. Syftet med träffarna är att få ihop handarbeten till försäljningen på julmarknaden. Arbetet är en gåva till kyrkan, därför är våra priser låga och täcker endast materialkostnaderna. Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!

Kontaktperson: Gusnara Funes, tel. 076 169 70 83

Caritas S:t Lars

Caritas S:t Lars är till formen en självständig förening med årsmöte, styrelse och ekonomisk redovisning. Verksamheten finansieras av medlemsavgifter och gåvor.

Caritas S.t Lars arbetar med karitativa projekt på lokal nivå. Projekten identifieras av medlemmar, av pastoralrådet eller av våra samverkansorganisationer. Våra satsningar varierar över tid beroende på vilka behov som finns. Vi strävar efter att vara lyhörda för de växlande behoven. Caritas S:t Lars stödjer församlingens olika aktiviteter.

S:t Lars Språkcafé
Projektet bedrivs sedan 2015. Varje vecka tar en grupp volontärer emot gäster för att prata svenska, hjälpa till att förstå samhället, förklara, umgås och ibland som medmänniska lyssna på olika öden. Gästerna kommer i stort sett från hela världen. Alla är välkomna. En eftermiddag i veckan hjälper vi till att förkorta vägen in till det svenska samhället. Detaljerad info finns på anslagstavlan i kyrkan.

S:t Lars Besöksgrupp
Besöksgruppen besöker församlingsbor som vill ha kontakt med församlingen i form av samtal, själavård och gudtjänstgemenskap när de inte själva kan komma till kyrkan. Förutom fysiska besök hålls också kontakten via telefonsamtal.

Stöd till nykomna med särskilda behov
Ibland måste samhällets insatser stöttas med snabba aktioner i väntan på formella beslut. Caritas S:t Lars bidrar att lindra nöden.

Uppmärksamhetsaktioner för äldre
Vid stora högtider uppmärksammar vi församlingens äldre medlemmar med en del aktioner. Caritas S:t Lars bidrar till att lindra ensamheten och öka gemenskapen.

Kyrkluncher
Caritas S:t Lars arrangerar med viss regelbundenhet kyrkluncher efter söndagens högmässa där målet är att samla pengar till karitativ verksamhet och att bidra till församlingens gemenskap.

Stöd till andra organisationer för gemensamma aktioner vid akuta situationer
Vi är lyhörda för akuta situationer och deltar i samordnade insatser med andra organisationer.

Medlemsavgiften är bara 100 kr/år. Den betalas till Caritas S:t Lars plusgiro 675867-6, som också är konto för gåvor.

Är du intresserad av att hjälpa till? Vill du veta mer? Välkommen!

Kontaktpersoner:
Alina Maric alina@maric.se
Bodil Frankow Lindberg bodil.frankowlindberg@gmail.com

Ungdomsföreningen Ljuvlingen

S:t Lars ungdomsförening heter Underbara Föreningen Ljuvlingen. Ungdomsgruppen träffas varannan fredag för att umgås, ha skoj och fördjupa sin tro. Barn och unga upp till 25 år kan bli medlemmar. För mer information kolla sidan Unga och anslagstavlan i S:t Lars. För frågor kontakta ungdomssekreteraren

S:t Lars kyrkokör

Församlingens kyrkokör träffas varje tisdag kl. 19 för övning i kyrkan. Kören sjunger regelbundet i församlingens högmässa, men någon gång per termin även i andra sammanhang. Körledare är Alexander Kegel. Kontakta honom för frågor eller om du är intresserad av att vara med.