Studier

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans liv och lära och omfattar två terminer. Den är i första hand avsedd för icke-katoliker som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron. Den kan också i mån av plats följas av katoliker som har behov av att befästa och fördjupa sina kun­skaper om den kristna trons centrala innehåll.

Kursen behandlar bl.a. följande ämnen: den treeninge Guden, Bibeln och Kyrkan, de sju sakramenten, bud, dogmer, samvete och moral, Jungfru Maria och helgonen, bönen, kyrkoårets viktigaste högtider samt Katolska kyrkan i Sverige.

En ny kurs startar digitalt måndag den 7 september. Kursen hålls via ZOOM varannan måndag kl. 19–21. Du som önskar deltaga anmäler dig i förväg med e-postadress och mobilnummer till kyrkoherden@stlars.org eller srdorothea@stlars.org.

Trosundervisning för barn och ungdomar

Aktuellt schema. Se även sidan Unga.

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller Jim Lagerlöf, ungdomssekreterare för frågor eller mer information.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Vi vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna. Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19-21, i samarbete med Studieförbundet Bilda. Lokal: Församlingssalen.

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (månd. + onsd. e.m.)

Bibelstudier i grupp via Zoom

Utifrån kommande söndags texter och den nya katolska Studiebibeln fördjupar vi oss i Den heliga Skrift.

Välkommen att delta varannan måndag med start den 24 maj.

Vill du vara med? Hör av dig till Jim Lagerlöf, ungdomssekreterare@stlars.org

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och daglediga med program ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa kl. 12.15 i församlingssalen, vanligtvis den fjärde fredagen i månaden. Just nu pausad.

Kontaktperson: Gunnila Cervall, tel. 018-50 30 88