Studier och aktiviteter

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Kursen behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i Kyrkan och i världen.

Medverkande: Fader Jan Byström, syster Dorothea och några andra församlingsmedlemmar,

Tid: Varannan måndag kl. 19.00–21.00.
Datum under HT-23: 11 sept. – 25 sept. – 9 okt. – 23 okt. – 6 nov. – 20 nov. – 4 dec. – 18 dec.

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp
Anmäl dig till fader Jan Byström på jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller till syster Dorothea på srdorothea@stlars.org.
Ange namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig.

Bibelsamtal

Med hjälp av bl.a. Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer går vi igenom mässans bibeltexter för de följande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs.

Samtalsledare: Docent Tord Fornberg
Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19.00–20.30 med början den 6 september.
Lokal: Församlingssalen.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Forum Catholicum Upsaliense vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.
Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19.00–21.00.
Lokal: Församlingssalen

Följande programpunkter erbjuds under höstterminen 2023:

27 sept Frilansskribent och översättare Margareta Murray-Nyman, Kejsar Konstantin och konciliet i Nicaea: ett krönikespel av Dorothy L. Sayersbokpresentation

11 okt Stiftsjungfru Ylva Weibull, Militia Immaculatae – en andlig katolsk rörelse

25 okt ​Föredrag av statsheraldiker Davor Zovko, Riddarväsendet då och nu.

8 nov​ Teol. dr Philip Geister, En Gud för de levande – bokpresentation

22 nov Bibellärare Emanuel Sennerstrand, Lär känna Katolsk studiebibel – presentation av studiebibeln med studiehandledningar

6 dec ​Fil. dr Helena Wangefelt Ström, Ett helgon i souvenirbutiken. ​Spaningar bland pilgrimer, turister och pilgrimsturister

För mer information kontakta församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + onsdag e.m.)

Katolska församlingen S:t Lars, Uppsala i samarbete med Studieförbundet Bilda

Bilda logotyp

Trosundervisning för barn och ungdomar

I S:t Lars katolska församling bedrivs undervisning för barn och ungdomar, med förberedelser för första kommunion och konfirmation.

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller ungdomssekreteraren för mer information eller frågor. Se även sidan Unga samt undersidor för pågående undervisning respektive registrering.

Kyrkkaffe med program

Kyrkkaffe med föredrag eller annan programpunkt ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden.
Den första programpunkten äger rum den 22 september. Ylva Weibull berättar om sin kallelse och sin väg till Katolska kyrkan. Övriga programpunkter och datum kommer i församlingsbrevet för varje månad, på anslagstavlan och på församlingens hemsida. Alla intresserade är mycket välkomna.
Lokal: Församlingssalen