Studier

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Kursen behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i Kyrkan och i världen.

Medverkande: Fader Jan Byström, syster Dorothea och några andra församlingsmedlemmar.

Tid: Varannan måndag kl. 19–21.
Datum under våren: 17 jan. – 31 jan. – 14 feb. – 28 feb. – 14 mars – 28 mars – 11 april – 25 april– 9 maj – 23 maj

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp
Anmäl dig till fader Jan Byström på jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller till syster Dorothea på srdorothea@stlars.org. Ange namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig. 

Trosundervisning för barn och ungdomar

I S:t Lars katolska församling bedrivs undervisning för barn och ungdomar, med förberedelser för första kommunion och konfirmation. 

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller Christina Illmayr, ungdomssekreterare för mer information eller frågor. Se även sidan Unga samt undersidor för pågående undervisning respektive registrering.

Fastereträtten 2022

Fastereträtten äger rum veckoslutet 4–6 mars och leds av pater Philip Geister S.J.
Temat är Efterföljelse.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Forum Catholicum Upsaliense vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.
Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19.00–21.00.
Lokal: Församlingssalen

Följande programpunkter erbjuds under vårterminen 2022:

Professor Anders Ekenberg, Timmarnas liturgi – introduktion till den nya tidegärden, Kyrkans dagliga bön. (Inställt, information om nytt datum kommer när det blir aktuellt.)

16 mars Syster Dorothea, Mariasystrarna 101 år – en historisk överblick

27 april Cembalobyggare Andreas Kilström, Doften av en kokande limpanna: Om cembalobyggeri

11 maj Doktorand i museologi Helena Wangefelt Ström, Heligt och profant: Att göra åtskillnad nu och i historien

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + onsdag e.m.)
I samarbete med Studieförbundet Bilda

Bibelsamtal

Med hjälp av bl.a. Katolsk studiebibel går vi igenom mässans bibeltexter för de följande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs.

Samtalsledare: Docent Tord Fornberg
Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19.00–20.30 fr.o.m. den 26 januari.
Lokal: Församlingssalen eller Stora studierummet

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med föredrag eller annan programpunkt brukar ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden.
På grund av pandemin är det oklart när verksamheten kan starta på nytt. Information kommer i församlingsbrevet, på anslagstavlan och på församlingens hemsida.
Lokal: Församlingssalen