Studier

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Kursen behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i Kyrkan och i världen.

Medverkande: Fader Jan Byström, syster Dorothea och några andra församlingsmedlemmar,

Tid: Varannan måndag kl. 19–21.
Datum under hösten: 5 sept, 19 sept, 3 okt, 17 okt, 31 okt, 14 nov, 28 nov, 12 dec.

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp
Anmäl dig till fader Jan Byström på jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller till syster Dorothea på srdorothea@stlars.org. Ange namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig.

Trosundervisning för barn och ungdomar

I S:t Lars katolska församling bedrivs undervisning för barn och ungdomar, med förberedelser för första kommunion och konfirmation.

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller ungdomssekreteraren för mer information eller frågor. Se även sidan Unga samt undersidor för pågående undervisning respektive registrering.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Forum Catholicum Upsaliense vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.
Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19.00–21.00.
Lokal: Församlingssalen

Följande programpunkter erbjuds under höstterminen 2022:

31 aug. Sjuksköterska och regionpolitiker Cecilia Viklund, Barnsjukvård och sjukvårdspolitik

14 sept. Generalsekreterare Mia Nilson, Hela Människan – där alla kan ha en plats. Om det karitativa arbete som kyrkorna bedriver gemensamt

28 sept. Statsheraldiker Davor Zovko, Heraldik, en nygammal skatt (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

12 okt. Professor Daniel Stattin, Katolska kyrkans sociallära

26 okt. Teol. dr Andreas Mazetti Petersson, Jesuiten Antonio Possevino och hur en katolsk kultur blir till (Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

9 nov. Docent Tord Fornberg, Jakobs protoevangelium – Mariologiska berättelser

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + onsdag e.m.)

I samarbete med Studieförbundet Bilda

Bibelsamtal

Med hjälp av bl.a. Katolsk studiebibel går vi igenom mässans bibeltexter för de följande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs.

Samtalsledare: Docent Tord Fornberg
Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19.00–20.30 fr.o.m. den 7 september.
Lokal: Församlingssalen eller Stora studierummet

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med föredrag eller annan programpunkt brukar ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden.
På grund av pandemin är det oklart när verksamheten kan starta på nytt. Information kommer i församlingsbrevet, på anslagstavlan och på församlingens hemsida.
Lokal: Församlingssalen