Studier och aktiviteter

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Kursen behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i Kyrkan och i världen.

Medverkande: Fader Jan Byström, syster Dorothea och några andra församlingsmedlemmar,

Tid: Varannan måndag kl. 19.00–21.00.
Datum under vt-23: 9 jan, 23 jan, 6 feb, 20 feb, 6 mars, 20 mars, 3 april, 17 april (tis.), 2 maj, 15 maj,

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp
Anmäl dig till fader Jan Byström på jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller till syster Dorothea på srdorothea@stlars.org.
Ange namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig.

Bibelsamtal

Med hjälp av bl.a. Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer går vi igenom mässans bibeltexter för de följande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs.

Samtalsledare: Docent Tord Fornberg
Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19.00–20.30 med början den 11 januari.
Lokal: Församlingssalen eller Stora studierummet

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Forum Catholicum Upsaliense vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.
Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19.00–21.00.
Lokal: Församlingssalen

Följande programpunkter erbjuds under vårterminen 2023:

18 jan: Fil. mag. Daniel Henningsson, Bland gudalika människor och ​människolika gudar. Egyptens historia, 1390-1319 f. Kr.

15 feb:​ Pater Fredrik Heiding S.J.,lektor i teologi vid Newmaninstitutet och medlem av Signums redaktion, Fasta med kropp och själ. Föredrag med utgångspunkt från boken Låt kroppen tala. Dominikus nio sätt att be.

1 mars: ​Musiklärare och körledare David Anstey, Polyfonins magi – musik i det elizabethanska England (1500-talet).

15 mars:​ Kyrkomusiker Alexander Kegel, Sång och musik i mässan – hur, vad, varför?

29 mars​: Professor Eva Lindqvist Sandgren, Ett pilgrimsbesök i Vadstena år 1470 ​(Samarrangemang med Katolsk historisk förening)

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + onsdag e.m.)

Katolska församlingen S:t Lars, Uppsala i samarbete med Studieförbundet Bilda

Bilda logotyp

Trosundervisning för barn och ungdomar

I S:t Lars katolska församling bedrivs undervisning för barn och ungdomar, med förberedelser för första kommunion och konfirmation.

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller ungdomssekreteraren för mer information eller frågor. Se även sidan Unga samt undersidor för pågående undervisning respektive registrering.

Kyrkkaffe för äldre och daglediga

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga med föredrag eller annan programpunkt brukar ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden.
På grund av pandemin är det oklart när verksamheten kan starta på nytt. Information kommer i församlingsbrevet, på anslagstavlan och på församlingens hemsida.
Lokal: Församlingssalen