Studier och aktiviteter

Katolska kyrkans lära och liv

Grundkurs i katolsk tro

Denna kurs är en introduktion till Katolska kyrkans lära och liv och omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Kursen behandlar den kristna trons grunder, sakramenten, katolsk spiritualitet och trons liv i Kyrkan och i världen.

Medverkande: Fader Jan Byström, syster Dorothea och några andra församlingsmedlemmar,

Tid: Varannan måndag kl. 19.00–21.00.
Datum under Vt-24: 15 jan. – 29 jan. – 12 feb. – 26 feb. – 11 mars – 25 mars – 8 april – 22 april – 6 maj – 20 maj

Lokal: Stora studierummet m.fl. lokaler 1 tr. upp
Anmäl dig till fader Jan Byström på jan.bystrom@katolskakyrkan.se eller till syster Dorothea på srdorothea@stlars.org.
Ange namn, e-postadress och telefonnummer när du anmäler dig.

Bibelsamtal

Med hjälp av bl.a. Katolsk studiebibel – Bibel 2000 med katolska kommentarer går vi igenom mässans bibeltexter för de följande två söndagarna. Ingen föranmälan behövs.

Samtalsledare: Docent Tord Fornberg
Tid: Tid: Varannan onsdag (jämna veckor) kl. 19–20.30 med början den 10 januari.
Lokal: Församlingssalen.

Newmaninstitutet

Newmaninstitutet är en högskola i Uppsala, grundad 2001 av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. Newmaninstitutet drivs av jesuitorden och samarbetar med andra filosofisk-teologiska högskolor och universitet i Europa och USA. Institutet erbjuder ett rikt utbud av kurser, utbildning och fortbildning inom ämnesområdena filosofi, teologi och kultur.
Läs mer på newman.se

Studiebesök för skolklasser

Är ni en grupp som vill göra ett studiebesök? Vi tar emot skolklasser och andra grupper. Kontakta Syster Dorothea eller församlingssekreterare Margareta Jaringe, tel. 018-13 35 43.

Forum Catholicum Upsaliense

Forum Catholicum Upsaliense vill ge en katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle och vetenskap i en vidare mening och vara en levande miljö för intellektuell reflexion och diskussion. Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föredragskvällarna.
Verksamheten äger rum vissa onsdagar kl. 19–21.
Lokal: Församlingssalen

Följande programpunkter erbjuds under vårterminen:

17 jan: Samtal mellan kulturskribent och författare John Sjögren och redaktör Magdalena Dahlborg, Jordens sång. En kväll om Tolkiens tankevärld

31 jan: Statsheraldiker Davor Zovko, Kristna riddarordnar – världens äldsta humanitära organisationer

28 feb: Musikdirektör Gunnar Englund, Camerata Englund och instrumentalister, Claudio Monteverdi – en universell tonsättare
(OBS! Lokal: kyrkan)

13 mars: Teol. dr Philip Geister S.J., En Gud för de levande – bokpresentation

10 april: Teol. Dr, lektor i teologi Fredrik Heiding S.J., ”Han hädar ju” – Gjorde Jesus det?

24 april: Professor Daniel Stattin, Hädelse – Vad säger juridiken?

22 maj: Panelsamtal om hädelse. Medverkande: docent Katarina Barrling, teol. dr Fredrik Heiding, riksdagsledamot Stefan Olsson och professor Daniel Stattin
Moderator: pater Thomas Idergard

Information: Församlingssekreterare Margareta Jaringe tel. 018-13 35 43 (måndag + onsdag e.m.)

Katolska församlingen S:t Lars, Uppsala i samarbete med Studieförbundet Bilda

Bilda logotyp

Trosundervisning för barn och ungdomar

I S:t Lars katolska församling bedrivs undervisning för barn och ungdomar, med förberedelser för första kommunion och konfirmation.

Kontakta kyrkoherde Andreas Bergmann eller ungdomssekreteraren för mer information eller frågor. Se även sidan Unga samt undersidor för pågående undervisning respektive registrering.

Kyrkkaffe med program

Kyrkkaffe med föredrag eller annan programpunkt ordnas en gång per månad efter fredagens lunchmässa (kl. 12.15), vanligtvis den fjärde fredagen i månaden.
Den första programpunkten äger rum den 26 januari. Program och datum kommer i församlingsbrevet för varje månad, på anslagstavlan och på församlingens hemsida. Alla intresserade är mycket välkomna.
Lokal: Församlingssalen