Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

Söndag 22 maj
Sjätte påsksöndagen – årgång C
Högmässa kl. 11.00

Ordinarium 3: 523-526

Ingång 417
Responsoriepsalm 646
Offertorium 416
Efter kommunionen 427
Utgång 125

Postludium Gladlåten

 

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen
Översättningar på antifonerna finns på sidan 1157 ff i Cecilia.