Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

 

 

 

23 januari
Tredje Söndagen under året – årgång C
Högmässa kl. 11.00


Ordinarium 5: 531-534

Ingång 665:5
Responsoriepsalm 619:1
Offertorium 63
Kommunionen Jag är världens ljus + 180
Utgång 100

Postludium Gloria – F. Couperin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen