Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

Musiken för stilla veckan/påsk hittar du här:

Musiklista stilla veckan 2024

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen
Översättningar på antifonerna finns på sidan 1157 ff i Cecilia.