Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

13 juni – 11:e Söndagen under året
Kl. 11.00

Ordinarium: 535-538

Ingång 418
Responsoriepsalm 660:1
Offertorium Largo – B. Marcello 
Kommunionen Unam petii 
Efter kommunionen 167

Slut 116

Postludium Ave Maria – F. Schubert

 

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen