Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

Under sommaren publiceras inga musiklistor.

 

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen