Musik i S:t Lars

Musik för högmässa, högtider och fester

På denna sida publiceras information om musiken för söndagens högmässa, samt i förekommande fall högtider och fester.

Kontakt: kyrkomusiker Alexander Kegel

 

Aktuellt program

Musiken för stilla veckan/påsk hittar du här:

Musiklista stilla veckan 2023

Under perioden september 2022 – augusti 2023 är vår ordniarie kyrkomusiker papppaledig, och denna sida kommer därför inte att uppdateras kontinuerligt förrän i september 2023.

 

Med reservation för ändringar

Om ingen kompositör anges för en titel, avser detta den gregorianska antifon som är föreskriven för dagen
Översättningar på antifonerna finns på sidan 1157 ff i Cecilia.