Katekesundervisning

Undervisning för många åldrar

Här anmäler du ditt barn till undervisning!

Här kan du se schemat för undervisning: Se schemat.
Undervisningen sker nu på plats i kyrkan.

Tidigare undervisning

Här sjunger och spelar Christina en psalm som du kan öva på hemma! Text finns i klippet.

Snart är det Allhelgona, Jim och p Andreas talar om det i den här filmen!

Undervisningsmaterial för åk 2 och 3

 

Den sista filmen före sommaren!
1. Se filmen där f Andreas och Jim talar om bön.
2. Svara på några av frågan som ställs i filmen.
4. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 29 maj.

Den här gången är det inte Jim och Andreas som berättar.
1. Se filmen där Ulrika från KPN berättar om några lårljungar som fick möta Jesus uppstånden.
2. Svara på några av frågorna som Ulrika ställer.
– Hur vad det för Jesus att hans vänner inte kände igen honom?
– Hur var det för lärjungarna att träffa Jesus igen, att gå med honom och lyssna på honom?
4. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 8 maj.

1. Se filmen om Bibeln tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på frågan som vi ställer i slutet filmen.
4. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 24 april.

1. Se filmen om påsken tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på frågan som vi ställer i filmen.
4. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 10 april.

1. Se filmen om Korsvägen tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på de två frågor som vi ställer i filmen.
3. För att kunna svara på den andra frågan, se videon om korsvägen här.
4. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 20 mars.

1. Se filmen om bikten tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på frågan som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 6 mars.

1. Se filmen om fastan tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på frågan som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaret med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 20 februari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 5 i den gula boken, ”Jesus vår vän”.

1. Se filmen om Guds kärlek, tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på de två frågorna som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaren med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 6 februari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 4 i den gula boken.

Tidigare undervisning, åk 2 och 3:

1. Se filmen om kyrkoåret, tillsammans med en förälder eller annan vuxen.
2. Svara på de två frågorna som vi ställer i filmen.
3. Skicka svaren med mail till ungdomssekreterare@stlars.org senast den 23 januari.
4. Extra: Gör uppgifterna till kapitel 3 i den gula boken.

– – –

Undervisning för konfirmander

KONFIRMATION SKER SISTA HELGEN I AUGUSTI, lördagen den 28 augusti klockan 11:00.

Här är några filmer om olika ämnen som vi gått igenom.

Om november ”de dödas månad”

Om kontemplativ bön

Om Kristi återkomst

Om att läsa Bibeln på egen hand

Om skärselden

Om andlig kommunion

Om helgonen