Kalender

Januari

Lö 1: Nyårsdagen – Guds heliga moder Marias högtid, böndag för fred i världen 11.00

Sö 2: Andra söndagen efter jul 09:00, 11:00, kroatiska 16.30, engelska 18.15, Enköping 11.00

To 6: Trettondedag jul, Epifania – Herrens uppenbarelse 11.00, Enköping 11.00, konsert i S:t Lars 18.00

Fr 7: Orgelmusik 12.00 och mässa 12.15

Lö 8: Familjemässa 11.00, kirundi 15.00, söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 9: Herrens dop 09.00, 11.00, polska 16.30, engelska 18.15, Enköping 11.00

To 13: Studentföreningen 19.00

Fr 14: Ljuvlingens fredagsträff 18.15

Lö 15: Familjemässa 11.00, arabiska 15.00, söndagsvigiliemässa 17.15, trosundervisningen för åk 2 börjar 9.30 och för åk 6-7 11.00

Sö 16: Andra söndagen under året 09.00, 11.00, kroatiska 16.30, engelska 18.15, Enköping 11.00

Må 17: Katolska kyrkans lära och liv 19.00, församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”

Ti 18: Böneveckan för kristen enhet 18-25 januari

On 19: Handarbetsgruppen 12.00, Forum Catholicum: Professor Anders Ekenberg om den nya tidegärden 19.00

To 20: Studentföreningen 19.00

Lö 22: Familjemässa 11.00, tagalog 13.30, spanska 15.30, söndagsvigiliemässa 17.15, trosundervisningen för åk 3 och för åk 4-5 börjar 09.30

Sö 23: Tredje söndagen under året 09.00, 11.00, engelska 18.15, Enköping 11.00, ekumenisk gudstjänst i Livets Ords kyrka 18.00, konfirmandundervisningen börjar 11.00

Ti 25: S:t Paulus omvändelse 18.15

On 26 Bibelsamtal 19.00

To 27: Studentföreningen 19.00

Fr 28: Ljuvlingens fredagsträff 18.15

Lö 29: Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 30: Fjärde söndagen under året 09.00, 11.00, engelska 18.15, Enköping 11.00

Må 31: Katolska kyrkans lära och liv 19.00

______________________
Regelbundna gudstjänster förutom söndagsmässorna
Mässa: måndag–torsdag kl. 18:15
Fredag kl. 12:15
Lördag kl. 11:00 familjemässa, söndagsvigiliemässa kl. 17.15

Eukaristisk tillbedjan: torsdag kl.17:30–18:00
Rosenkrans: torsdag efter kvällsmässan
Bikttillfälle: tisdag kl.17:30–18:00 och söndag kl. 10:15–10:45

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.

Information med anledning av Covid-19 - Följande gäller från 1 december 2021

Med hänsyn till pandemins utveckling påminner om följande regler för våra gudstjänster:
  • håll en meters avstånd till närmaste person
  • tvätta eller sprita händer noggrant innan du går in i kyrkorummet
  • använd nödutgången för att lämna kyrkan efter gudstjänsten
  • stanna hemma när du känner dig sjuk 
Tack att du tar hänsyn till allas hälsa genom att du låter vaccinera dig!