Kalender

Februari 2024

Sö​ 25​ Andra söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, ​Enköping 11.00

Må ​26​ Korsvägsandakt efter kvällsmässan

On​ 28​ Forum Catholicum: Gunnar Englund, Camerata Englund och ​instrumentalister om Monteverdi – en universell tonsättare 19.00

To​ 29​ Studentföreningen 19.00

Mars 2024

Fr 1 Förbönsgruppen 11.00. Orgelmusik 12.00. Mässa 12.15. Världsböndagen i Gottsunda kyrka 18.00

Lö 2 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15. Fastereträtt i Enköping 11.00-16.00

Sö 3 Tredje söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00

On 6 Bibelsamtal 19.00

To 7 Studentföreningen 19.00

Fr 8 Ljuvlingens fredagsträff 18.00

Lö 9 Familjemässa 11.00, 14.30 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15. Ministrantutbildning 12.00-13.30

Sö 10 Fjärde söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 14.00 syro- malabarisk rit, 16.30 polska, 18.15 engelska, Enköping 11.00. Caritas S:t Lars årsmöte 13.00

Må 11 Katolska kyrkans lära och liv 19.00

On 13 Forum Catholicum: Pater Philip Geister, En Gud för de levande – En introduktion till kristen eskatologi 19.00

To 14 Pastoralrådets sammanträde 19.00. Studentföreningen 19.00

Fr 15 Förbönsgruppen 11.00

Lö 16 Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 17 Femte söndagen i fastan. Mässa 9.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00. Församlingens dag för Ständig bön för äktenskap och familj

Ti 19 S:t Josef, Jungfru Marias brudgum. Mässa 18.15

On 20 Bibelsamtal 19.00

To 21 Studentföreningen 19.00

Fr 22 Ljuvlingens fredagsträff 18.00

Lö 23 Familjemässa med palmvigning 11.00, 13.30 tagalog, söndagsvigiliemässa 17.15. Småbarnsföräldrar i S:t Lars församling 14.00-16.00

Sö 24 Palmsöndagen. Mässa 9.00, 11.00 palmprocession och högmässa, 18.15 engelska, Enköping högmässa med palmvigning 11.00.

Må 25 Katolska kyrkans lära och liv 19.00

Ti 26 Introduktion till de heliga tre påskdagarna 19.00

To 28 Skärtorsdagen. Högmässa med fottvagning i Uppsala 19.00 samt tillbedjan, Enköping 19.00 samt tillbedjan

Fr 29 Långfredagen (faste- och abstinensdag). Korsvägsandakt för barn 11.00, långfredagsliturgi 15.00, Enköping långfredagsliturgi 15.00

Lö 30 Påskvaka 21.00, Enköping 21.00

Sö 31 Påskdagen. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00

Regelbundna gudstjänster

Regelbundna gudstjänster förutom söndagsmässorna
Mässa: måndag–torsdag kl. 18:15
Fredag kl. 12:15
Lördag kl. 11:00 familjemässa, söndagsvigiliemässa kl. 17.15

Eukaristisk tillbedjan: torsdag kl.17:30–18:00
Rosenkrans: torsdag efter kvällsmässan
Bikttillfälle: tisdag kl.17:30–18:00 och söndag kl. 10:15–10:45

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen.