Kalender

April 2023

Lördag 1/4
Familjemässa med palmvigning 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15. Träff för småbarnsfamiljer 14.00-16.00. Konsert med Camerata Englund i Enköping 15.00

Söndag 2/4
Palmsöndagen. Mässa 9.00, 11.00 palmprocession och högmässa, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping högmässa med palmvigning 11.00

Måndag i stilla veckan 3/4
Korsvägsandakt efter kvällsmässan. Katolska kyrkans lära och liv 19.00.

Tisdag i stilla veckan 4/4
Introduktion till de heliga tre påskdagarna 19.00

Onsdag i stilla veckan 5/4
Bibelsamtal 19.00. Korsvägsandakt i Enköping 18.30

Skärtorsdag 6/4
Högmässa med fottvagning i Uppsala 19.00 samt tillbedjan, Enköping 19.00 samt tillbedjan

Långfredag – Herrens lidande och död 7/4
Långfredagen är faste- och abstinensdag. Korsvägsandakt för barn 11.00, långfredagsliturgi 15.00, Enköping långfredagsliturgi 15.00

Påskafton 8/4
Påskvaka 21.00, Enköping 21.00

Påskdagen – Kristi uppståndelse 9/4
Mässa 09.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00

Måndag 10/4
Annandag påsk. Mässa 11.00, 13.30 gheez, 16.30 polska

Onsdag 12/4
Pastoralrådets sammanträde 19.00

Torsdag 13/4
Studentföreningen 19.00

Fredag 14/4
Konfirmandläger på Drakuddens lägergård i Bro 14-16 april

Lördag 15/4
Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15

Söndag 16/4
Andra påsksöndagen – Den gudomliga barmhärtighetens söndag. Mässa 09.00, 11.00, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11.00

Måndag 17/4
Katolska kyrkans lära och liv 19.00. Församlingens dag för Ständig bön för äktenskap och familj

Onsdag 19/4
Bibelsamtal 19.00

Torsdag 20/4
Studentföreningen 19.00

Fredag 21/4
Mässa 12.15 med kyrkkaffe och föredrag. Ljuvlingens fredagsträff 18.00

Lördag 22/4
Familjemässa 11.00, 13.30 tagalog, söndagsvigiliemässa 17.15

Söndag 23/4
Tredje påsksöndagen. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00. Möte för bönegruppen Ständig bön för äktenskap och familj 12.15

Tisdag 25/4
S:t Markus, evangelist. Mässa 18.15

Torsdag 27/4
Studentföreningen 19.00

Lördag 29/4
S:ta Katarina av Siena, Europas skyddspatron. Familjemässa 11.00, söndagsvigiliemässa 17.15.

Söndag 30/4
Fjärde påsksöndagen. Mässa 9.00, 11.00, 18.15 engelska, Enköping 11.00.

Regelbundna gudstjänster

Regelbundna gudstjänster förutom söndagsmässorna
Mässa: måndag–torsdag kl. 18:15
Fredag kl. 12:15
Lördag kl. 11:00 familjemässa, söndagsvigiliemässa kl. 17.15

Eukaristisk tillbedjan: torsdag kl.17:30–18:00
Rosenkrans: torsdag efter kvällsmässan
Bikttillfälle: tisdag kl.17:30–18:00 och söndag kl. 10:15–10:45

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen.