Kalender

Juni

On 1
Bibelsamtal 19. Pastoralrådets sammanträde 19. Trädgårdsfest och konsert hos Hela Människan Enköping 18

Fr 3
Orgelmusik 12 och mässa 12.15

Lö 4
Familjemässa 11, terminsavslutning för trosundervisningen i årskurserna 2 och 3. Söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 5
Pingstdagen 9, 11, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11

Må 6
Mässa 18.15. Försommarkonsert med Orianakören 19.30

To 9
Vår Herre Jesus Kristus, den evige översteprästen 18.15

Lö 11
S:t Barnabas, apostel, familjemässa 11, 15 kirundi, söndagsvigiliemässa 17.15. Picknick i Stadsträdgården för barn och ungdomar 12.15-15

Sö 12
Heliga Trefaldighets dag 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11. Vandring till Gamla Uppsala 13 och gudstjänst vid
påvestenen 15.

To 16
Församlingsutflykt till Gävle 9-17

Lö 18
Mässa 11, söndagsvigiliemässa 17.15

Sö 19
Kristi kropps och blods högtid 9, 11, 14.30 syro-malabarisk rit, 16.30 kroatiska, 18.15 engelska, Enköping 11 med procession. Kommunionutdelarna träffas 12.30

Fr 24
Jesu heliga hjärtas dag 12.15

Lö 25
S:t Johannes döparens födelse 11, 13.30 tagalog

Sö 26
Trettonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

On 29
S:t Petrus och S:t Paulus, apostlar 18.15

 

Juli

Sö 3
Fjortonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Sö 10
Femtonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Må 11
S:t Benedictus av Nursia, abbot, Europas skyddspatron 18.15

Sö 17
Sextonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Fr 22
S:ta Maria Magdalena 12.15

Lö 23
S:ta Birgittas himmelska födelsedag 11

Sö 24
Sjuttonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Må 25
S:t Jakob, apostel 18.15

Sö 31
Artonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

 

Augusti

Lö 6
Kristi förklarings dag 11

Sö 7
Nittonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

Ti 9
S:ta Teresa Benedicta av Korset (Edith Stein), jungfru och martyr, Europas skyddspatron 18.15

On 10
S:t Laurentius, diakon och martyr 18.15

Sö 14
Tjugonde söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska , Enköping 11

Må 15
Jungfru Marias upptagning i himmelen 18.15

Sö 21
Tjugoförsta söndagen under året 9, 11, 18.15 engelska, Enköping 11

On 24
S:t Bartolomaios, apostel 18.15

______________________
Regelbundna gudstjänster förutom söndagsmässorna
Mässa: måndag–torsdag kl. 18:15
Fredag kl. 12:15
Lördag kl. 11:00 familjemässa, söndagsvigiliemässa kl. 17.15

Eukaristisk tillbedjan: torsdag kl.17:30–18:00
Rosenkrans: torsdag efter kvällsmässan
Bikttillfälle: tisdag kl.17:30–18:00 och söndag kl. 10:15–10:45

Vid frågor om innehållet i kalendern kontakta expeditionen. För alla ordinarie gudstjänsttider, se sidan Gudstjänster. Tider för gruppaktiviteter, se Grupper.