Registrera

Information om anmälan till undervisningen läsåret 2024-2025 kommer att sändas i brev till de familjer som har barn i aktuella åldrar och som är registrerade som medlemmar i Sankt Lars församling. Här på hemsidan kommer det då att finnas länkar för anmälan.

De som har deltagit i undervisningen under läsåret 2024-2025 behöver inte återanmälas. De som av någon anledning inte ska fortsätta i undervisningen bör meddela detta.

Frågor riktas till ungdomssekreteraren Rolf Ström, ungdomssekreterare@stlars.org

För undervisning i Sankt Ilians kyrka i Enköping: Tag kontakt med någon av prästerna i samband med söndagens mässa!