Ny kör för barn i S:t Lars

Nu startar en ny barnkör i S:t Lars med repetition på måndagar kl 17-18 under ledning av vår nya barn- och ungdomssekreterare Christina Illmayr. S:t Lars kyrkokör (för vuxna) repeterar på tisdagar kl 19 och välkomnar nya körvana sångare. Läs mer...

Anmäl adressändring till expeditionen!

Ni som flyttar inom församlingens område ombeds att anmäla adressändringen till för­samlingsexpeditionen och de grup­per eller föreningar som ni tillhör i församlingen. Om ni har flyttat till Uppsala från en annan ort i Sverige och tidigare var registrerade i den...

Mässa med djurvälsignelse

Familjemässan lördagen den 1 oktober inleds med husdjursvälsignelse på gården kl 11. Alla är välkomna att ta med sina husdjur och få dem välsignade. Efter välsignelsen fortsätter mässan i kyrkan.