Syster Ingers julfest med julspel

Syster Ingers julfest är tillbaka och firas på trettondagen, lördag den 6 januari. Ett julspel kommer att framföras i mäs­san kl. 9 (OBS! tiden). Därefter blir det fest. Övning hålls fredag den 5 januari kl. 13–15. Det behövs många volontärer och funktionärer och även...

Kollekter till Elijah-projektet

Vår försam­ling stöder Elijah-projektet för hjälp till fattiga romer i några ru­mänska byar. Kollekten den fjärde sönda­gen i advent, i julnattens midnatts­mässa och i mässorna på juldagen upptas för detta projekt.

Taizékväll

Onsdag den 20 december blir det Taizékväll i S:t Lars. Det börjar med bön och sång kl. 19:30 i kyrkan och därefter bjuds det på mingel med glögg.

Adventsgåva till Caritas Sverige för Bangladesh

Stiftskollekten som upptas på andra söndagen i ad­vent, den 10 december, går i år till Caritas Sveriges arbete för Bangladesh. Landet drabbades i höstas av de värsta monsunregnen på mer än tio år. En tredjedel av landet lades under vat­ten. Nästan 700 000 hus...