Vår försam­ling stöder Elijah-projektet för hjälp till fattiga romer i några ru­mänska byar. Kollekten den fjärde sönda­gen i advent, i julnattens midnatts­mässa och i mässorna på juldagen upptas för detta projekt.