Fasteinsamling 2016

Temat för årets fasteinsamling är: ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta”. Insamlingen går till Caritas Sveriges hjälpverksamhet mot torkan på Afrikas horn och i södra Afrika (läs mer). Fasteoffret upptas vid palmsöndagens kollekt den 20 mars. Man kan även under...

Föredrag i mars

Forum Catholicum inbjuder till föredrag följande onsdagar kl 19 i mars: 9 mars Arkivarie Lars Hallberg, Nobelpristagare på flykt. Flyktingar i Sverige under Andra världskriget (Samarrangemang med Katolsk historisk förening) OBS! Inställt. 16 mars Journalist Bitte...

Vinterläger för barn

Ett vinterläger för barn i årskurserna 2-6 anordnas under veckoslutet 4-6 mars på fri­tidsgården Tallkrogen vid Långsjön strax söder om Björklinge. Kontakta ungdomssekreterare Agnes Nassar, tel. 073-975 52 27 för mer infor­mation. Anmälningslista hänger på...

Ekumenisk gudstjänst i S:t Lars

Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i vår kyrka S:t Lars fredagen den 4 mars kl. 17. Årets tema är Ta emot barnen, ta emot mig. Programmet är utformat av kvinnor på Cuba. Kol­lekt upptas för stipendier till kvinnor i utvecklingsländer. Efteråt blir det...

Caritas S:t Lars i februari

Caritas S:t Lars håller sitt årsmöte söndag 28 februari kl. 12.30 i stora studierum­met. Alla intresserade är välkomna att delta. För ytterligare information kontakta ordförande Matilda Frick, tel. 073-694 27 28 eller via e-post matilda.frick@gmail.com. På tisdagar...