Världsböndagen firas med en ekumenisk gudstjänst i vår kyrka S:t Lars fredagen den 4 mars kl. 17. Årets tema är Ta emot barnen, ta emot mig. Programmet är utformat av kvinnor på Cuba. Kol­lekt upptas för stipendier till kvinnor i utvecklingsländer. Efteråt blir det fika.