Kungörelser för första söndagen i fastan

Måndag 27/2 Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan. Onsdag 1/3 Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av musiklärare och körledare David Anstey kl. 19.00. Titeln är Polyfonins magi – musik i det...

Kungörelser för 7 söndagen »under året«

Måndag 20/2 Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Askonsdagen 22/2 Mässa med påläggande av aska firas kl. 07.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste-och abstinensdag. Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Fredag 24/2 Mässa firas...

Kungörelser för 6 söndagen »under året«

Tisdag 14/2 S:t Kyrillos och S:t Methodius, Europas skydddspatroner. Mässa firas kl. 18.15. Onsdag 15/2 Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00. Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av pater Fredrik Heiding kl. 19.00. Titeln är Fasta med kropp och själ, och det...

Kungörelser för Kyndelsmässodagen

Måndag 6/2 Kursen katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 8/2 Bibelsamtalet under ledning av Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Lördag 11/2 Mässa firas på kirundi kl. 14.30. Det är trosundervisning för årskurs 2 och för årskurs 3 blå kl. 09.30. Vigiliemässa...