Måndag 27/2
Korsvägsandakt hålls efter kvällsmässan. Lista för dem som vill leda den finns på anslagstavlan.

Onsdag 1/3
Forum Catholicum inbjuder till ett föredrag av musiklärare och körledare David Anstey kl. 19.00. Titeln är Polyfonins magi – musik i det elizabethanska England (1500-talet).
Observera att detta föredrag inte ges via Zoom.

Fredag 3/3
Ungdomsföreningen Ljuvlingens årsmöte hålls kl. 18.00.

Lördag 4/3
Det är trosundervisning för årskurs 3 röd och för årskurserna 4-5 kl. 9.30. Årskurserna 6-7 har undervisning som börjar med familjemässan kl. 11.00.
Vigiliemässa kl. 17:15.

Söndag 5/3
Nästa söndag är det den andra söndagen i fastan. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.
Mässa firas på kroatiska kl. 16.30.