Kungörelser åttonde söndagen under året

Måndag 28/2 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00   Onsdag 2/3 Askonsdag. Mässa med påläggande av aska firas kl. 07.30 och kl. 18.15. Askonsdagen är faste- och abstinensdag. Askan kan även mottas efter mässorna på lördag och söndag för dem som har...

Presentation av vår nya ungdomssekreterare Marijana

Hej, Mitt namn är Marijana och från och med den 1 februari är jag den nya barn och ungdomssekreteraren i S:t Lars! Jag har en bakgrund som administratör och tycker om att organisera aktiviteter och resor. Sedan länge har jag tyckt om att jobba med barn och ungdomar,...

Kungörelser sjunde söndagen under året

Måndag 21/2 Den första av två samlingar då fader Anders Ekenberg ger en introduktion och en praktisk genomgång av den nya tidegärdsboken Timmarnas liturgi. 19.00 i Församlingssalen. Tisdag 22/2
 18.15 Mässa, Den helige aposteln Petrus biskopsstol, fest. Onsdag 23/2
...

Information om den synodala processen i S:t Lars

Påven vill lyssna till kyrkan och har inbjudit till en världsvid process för detta – DEN SYNODALA PROCESSEN. I den första fasen av den synodala processen ska stiften lyssna till de troende. Deras synpunkter ska utgöra grunden för det dokument som varje stift ska sända...