Kungörelser för sjätte söndagen under året

Måndag 14/2 Katolska kyrkans lära och liv 19.00 Onsdag 16/2 Församlingsrådet 19.00 Lördag 19/2
 Familjemässa firas kl. 11.00 
Söndagsvigiliemässa firas kl 17.15. Söndag 20/2
 Nästa söndag är det den sjunde söndagen under året. Mässa firas som vanligt kl. 09.00, 11.00...

Information om fastetiden

Askonsdag infaller i år den 2 mars. Mässan kommer att firas kl. 07:30 och 18:15. Särskilda bikttider på Askonsdag finns efter morgonmässan kl. 8:30 – 09.00 och innan kvällsmässan kl. 17:30 – 18.00. Askan kan också tas emot efter söndagsmässan för den som har förhinder...

Kungörelser Kyndelsmässodagen

Onsdag 9/2 Bibelsamtal med Tord Fornberg kl. 19.00 Fredag 11/2
 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.15. Lördag 12/2
 Familjemässa firas kl. 11.00 Mässa på kirundi kl. 15.00 Söndagsvigiliemässa firas kl 17.15. Söndag 13/2
 Nästa söndag är det den sjätte...

Information om restriktioner

Den 9 februari 2022 avskaffar de svenska myndigheterna de allmänna restriktioner som har funnits för att förhindra spridning av covid-19. Därmed upphör även stiftets direktiv för att förhindra smittspridning att gälla. Från den 9 februari finns det alltså inte längre...