Diskussion om kyrkorummet skjuts på framtiden

Församlingens pastoralråd har diskuterat en eventuell ut­vidgning av kyrkorummet. Då det tagit längre tid än beräknat att komma med ett utvidgningsförslag blir det inget möte för synpunkter den 20 november. Det skjuts på framtiden och ett nytt datum presenteras längre...

Föredrag i oktober

Onsdag 16 oktober kl. 19 berät­tar fader Benoy Thottiyil Jose MST om den syro-malabariska kyrkan och den syro-malabariska katolska missionen i Sverige. Onsdag 23 oktober kl. 19 blir det ett föredrag med titeln Den religiösa mångfalden och demokratin i Mellanöstern – i...

Djurvälsignelse

Ta med ditt husdjur till kyrkan på lördag 5 oktober kl. 11. Före familjemässan blir det välsignelse av djur ute på gården med anledning av att vi firar S:t Franciskus den 4 oktober.

Ungdomsföreningen

Underbara föreningen Ljuvlingen höll sitt årsmöte fredagen den 13 septem­ber. Till ny ordförande valdes Mattias Mercurio. Föreningen anordnar ung­domsträffar ungefär varannan fredag kl. 18.15 med gemensam mässa, mål­tid, föredrag, andlig fördjupning, sam­tal om tron...

Förberedelse för vuxenkonfirmation

Tre förberedelsekvällar som leds av Anders Ekenberg erbjuds vuxna som ska ta emot konfirmationens sakrament söndag 10 november. Träffarna blir kl. 19–20.30 på måndag 30 september, 14 oktober och 28 oktober. Den som är intresserad kan anmäla sig på...