Kollekt för stöd till romer i Rumänien

Pastoralrådet i S:t Lars församling har beslutat att stödja projekt ”Elija”, som jesuitorden i Österrike bedriver bland fattiga romer i Rumänien. En kollekt till projekt ”Elija” upptas på församlingens patrocinium söndagen den 27 september.  Den som vill göra en...

Maria knutlöserskan

Föreningen Maria Regina Caeli anordnar lördagen den 3 oktober en Mariadag med temat ”Maria knutlöserskan”. Program 11.00 Mässa i St Lars 12.00 Gemensam måltid 13.30 Föreläsning om Maria Knutlöserskan av Tord Fornberg. 15.00 Tillbedjan 15.30 Rosenkransen. Alla är varmt...

Församlingens patrocinium

Församlingens patrocinium firas i år söndagen den 27 september. Efter högmässan och kyrkkaffet går vi till domkyrkan för en kort andakt och kransnedläggning vid S:t Eriks skrin.