Palmsöndagen, stilla veckan och triduum paschale

Palmsöndagen den 20 mars börjar högmässan kl. 11 med väl­signelse av palmkvistar på Newmaninstitutets innergård och fortsätter därefter i procession till kyrkan. Extra bikttillfällen ges måndag, tisdag och onsdag under stilla veckan kl. 17.45-18 samt vid behov direkt...