Uppståndelsevägen, som består av 14 stationer med bilder i kyrkrummet, bes tillsammans under påsktiden varje måndag efter kvällsmässan, dvs cirka kl. 18.45.BlåsipporOmberg2015web