Kungörelser för Kristus konungens dag

Onsdag 29/11 Bibelsamtal med docent Tord Fornberg hålls kl. 19.00. Lokalen är denna gång Newmaninstitutet. Torsdag 30/11 S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15. Fredag 1/12 Orgelmusik med Alexander Kegel kl. 12.00 före mässan kl. 12.15. Lördag 2/12 Familjemässa...