Livestreamade mässor från S:t Lars

Livestreamade mässor från S:t Lars

Ett alternativ när församlingsmedlemmarna inte har någon gudstjänst att gå till är att ta del av livestreamade mässor via nätet. Våra präster från S:t Lars erbjuder detta från och med söndag 22 mars kl. 11. Prästerna firar mässa, obs! utan församling, under ordinarie...

Första kommunion och komfirmation

Första kommunion kan inte firas i maj som planerat. Ett preliminärt nytt datum är lördag 5 september. Konfirmationen i juni är också framskjuten med preliminärt nytt datum söndag 13 september.

Tider för bikt

Söndag den 29 mars och tisdag den 31 mars erbjuds fasta biktider kl. 16–17 i biktstolen i S:t Lars kyrkorum. Man behöver inte anmäla sig i förväg, men om flera personer väntar ber vi att man placerar sig med väl tilltaget avstånd till varandra. Vi påminner om...

Alla gudstjänster i S:t Lars ställs in

Situationen vi befinner oss i är exceptionell och ställer oväntade krav på oss. Jag är uppriktig ledsen men det är påtagligt att utvecklingen fortsätter åt samma håll och detta föranleder mig till följande beslut: Med anledning av den alltmer tillspetsade situationen...