Kungörelser fjärde söndagen i advent

Måndag 20/12 Kursen Katolska kyrkans lära och liv har sin sista sammankomst för höstterminen kl. 19.00 Fredag 24/12
 På julaftonen är det julbön för barn kl. 11.00 Alla barn och föräldrar är välkomna. Julnattens midnattsmässa firas kl. 23.00 Lördag 25/12 På juldagen...

Julens gudstjänster

Pandemin innebär en påfrestning på hela vårt samhälle och vi är mycket glada över att församlingen har visat stor respekt för de begränsningar i gudstjänstlivet som pandemin inneburit. Julens gudstjänster kommer att firas enligt Folkhälsomyndighetens anvisningar,...

Kungörelser för tredje söndagen i advent

Tisdag 14/12 Begravningsmässan för syster Inger firas här i vår kyrka kl.11.00 Se vidare information på anslagstavlan. Onsdag 15/12 Bibelsamtalsserien under ledning av docent Tord Fornberg fortsätter kl 19.00 Fredag 17/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas för mässa...

Kungörelser för andra söndagen i advent

Måndag 6/12 Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00 Onsdag 8/12 Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15. Fredag 10/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl 18 .15 för tillbedjan och tårttävling. En Luciakonsert...