Måndag 6/12
Kursen Katolska kyrkans lära och liv fortsätter kl. 19.00

Onsdag 8/12
Jungfru Marias utkorelse och fullkomliga renhet. Högmässa firas kl. 18.15.

Fredag 10/12
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl 18 .15 för tillbedjan och tårttävling.

En Luciakonsert hålls i kyrkan kl. 19.30.

Lördag 11/12
Familjemässa firas kl. 11.00
Mässa firas på kirundi kl. 15.00
Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Efter familjemässan blir det S:t Nikolausfirande. Varje barn skall ta med sig en liten, enkel julklapp till något annat barn. S:t Nikolaus fördelar gåvorna till barnen på kyrktorget efter mässan.

Pastoralrådet har en reflektionsdag i Newmaninstitutets lokaler.

Söndag 12/12
Nästa söndag är det tredje söndagen i advent.
Mässa firas som vanligt kl. 09.00, kl. 11.00 högmässa och på engelska kl. 18.15.
Dessutom firas mässa på polska kl. 16.30.

Övrigt
Församlingens basar blev mycket lyckad. Slutsumman uppgick till 85 793 kr. På anslagstavlan kan ni se redovisningen för varje enskilt stånd. Ett stort tack till alla som har bidragit genom gåvor, inköp och arbete före, under och efter basaren!