S:t Lars församlingsmöte

Årets församlingsmöte för S:t Lars sker söndagen den 7 maj efter högmässan i församlingssalen. Det är ett bra tillfälle att få information om pågående och planerade aktivi­teter i församlingen, diskutera verksamhetsberättelsen, ekonomin och inlämnade ärenden från...

Uppståndelsevägen

Varje måndag fram till pingst leds bönevandringen Uppståndelsevägen med 14 stationer runt om i kyrkorummet i S:t Lars. Uppståndelsevägen är inspirerad av Korsvägen men med bön och tacksägelse kring Jesu uppståndelse som tema. Alla är välkomna att delta efter...