Varje måndag fram till pingst leds bönevandringen Uppståndelsevägen med 14 stationer runt om i kyrkorummet i S:t Lars.

Uppståndelsevägen är inspirerad av Korsvägen men med bön och tacksägelse kring Jesu uppståndelse som tema.

Alla är välkomna att delta efter kvällsmässan på måndagar (cirka 18.45).