Information om valet till pastoralrådet i S:t Lars

Presentation av kandidaterna finns på församlingens anslagstavla. Rösträtt har varje församlingsmedlem som senast sista valdagen har fyllt 16 år. Röstning genom ombud är inte tillåten. Hur går valet till? Valsedlar finns tillgängliga på församlingsexpeditionen. På...