Måndag 23/10
Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00.

Onsdag 25/10
Handarbetsgruppen träffas kl. 12.00
Forum Catholicum Upsaliense inbjuder till ett föredrag av statsheraldiker Davor Zovko kl. 19.00. Titeln är Riddarväsendet då och nu.

Fredag 27/10
Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Det är familjeläger på Tallkrogen i Björklinge på fredag och lördag.

Lördag 28/10
Familjemässa 11.00. Mässa firas på tagalog kl. 13.30. Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter familjemässan kl. 11.00, före och efter mässan på tagalog kl. 13.30 och före och efter söndagsvigilie- mässan kl. 17.15.

Söndag 29/10
Nästa söndag är det den trettionde söndagen under året. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Observera att sommartiden slutar nästa söndag. Ställ tillbaka klockan en timme.

Man kan rösta i valet till pastoralrådet. Valsedeln lämnas till valförrättare på expeditionen före och efter mässorna kl. 09.00, 11.00 och 18.15.

Viktig information inför valet till pastoralrådet
Valet äger rum nästa lördag och söndag 28-29 oktober. På anslagstavlan hänger en lista med foton och presentation av kandidaterna. Dessutom finns information om hur valet går till och när man kan rösta på valdagarna, genom förhandsröstning och poströstning. Valsedlar och kuvert finns på expeditionen.

Förhandsröstning kan ske på församlingsexpeditionens ordinarie öppettider och i samband med mässorna. Lägg valsedeln  i ett igenklistrat kuvert och därefter i ett ytterkuvert. Skriv ditt namn och personnummer på ytterkuvertet. Om personuppgifter saknas på ytterkuvertet blir valsedeln ogiltig. Kuvertet lämnas till den som sitter på expeditionen.

Poströstning sker på följande sätt:
Lägg valsedeln i ett igenklistrat kuvert och lägg detta kuvert i ett ytterkuvert adresserat till Pastoralrådsval, Katolska församlingen    S:t Lars, Slottsgränd 7 A, 753 09 Uppsala. Skriv avsändare (namn och adress) på ytterkuvertet. Annars blir valsedeln ogiltig. Brevet måste vara poststämplat senast den 27 oktober.