Kungörelser för första söndagen i advent

Måndag 28/11 Kursen Katolska kyrkans lära och liv hålls kl. 19.00. Onsdag 30/11 S:t Andreas, apostel. Mässa firas kl. 18.15. Bibelsamtalsserien med Tord Fornberg hålls kl 19.00. Fredag 2/12 Ungdomsföreningen Ljuvlingen träffas kl. 18.00. Stiftsungdoms konsulent Elin...

Kungörelser för Kristus Konungens dag

Lördag 26/11 Familjemässa firas kl. 11.00.​ Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15. Söndag 27/11 Nästa söndag är det den första söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15. Julbasaren Församlingens basar hålls som...

Kungörelser för 33 söndagen »under året«

Måndag 14/11 Katolska kyrkans lära och liv 19.00. Onsdag 16/11 Mässa med biskop Anders 18.15. Bibelsamtal med Tord Fornberg 19.00. Torsdag 17/11
 Studentföreningen 19.00. Församlingens dag för ”Ständig bön för äktenskap och familj”. Fredag 18/11
 Ljuvlingens...

Gåvor till Julbasaren?

Årets julbasar äger rum under första adventshelgen lördagen den 26 november kl. 10.00-15.00 och söndagen den 27 november kl. 10.00-14.00.Vi tar tacksamt emot hela och rena saker till loppmarknaden (ej kläder och skor), smycken och bijouterier, nya saker till lotteriet...