Lördag 26/11
Familjemässa firas kl. 11.00.​ Söndagsvigiliemässa firas kl. 17.15.

Söndag 27/11
Nästa söndag är det den första söndagen i advent. Mässa firas på svenska kl. 09.00, 11.00 (högmässa) och på engelska kl. 18.15.

Julbasaren
Församlingens basar hålls som vanligt under första adventshelgen på lördag kl. 10.00-15.00 och på söndag kl. 10.00-14.00. Se vidare information på anslagstavlan, i församlingsbrevet och på församlingens hemsida.