Ungdomsföreningen Ljuvlingen

Ungdomsföreningen Ljuvlingen avtackar barn- och ungdomssekre­terare Christina Illmayr vid sin fre­dagsträff 12 april kl. 18.15. Fre­dagen i påskoktaven 26 april inbjuder Ljuvlingen församlingens ungdomar till påskfest. Kvällen in­leds med mässa kl....

Detta händer i fastan i S:t Lars

Askonsdagen, som i år infaller den 6 mars, inleder fastan. Mässa med askutdelning firas kl. 7.30 och kl. 18.15. Ask­onsdagen är faste- och abstinensdag. Korsvägsandakt hålls varje måndag efter kvällsmässan i fastan. De som vill leda andakten kan anteckna sig på en...

Fasteinsamling 2019 till Sydsudan 

I det fattiga Sydsudan har barn och familjer drabbats av inbördeskrigets våld och övergrepp. Misslyckade skördar och torka har gjort att människor inte har mat för dagen. I krigets spår sprids dessutom sjukdomar och det finns ett stort behov av mediciner och sjukvård....