Är du registrerad i S:t Lars?

Varje församling tilldelas finansiella medel efter antal registrerade församlingsmedlemmar. Finns du med i det registret? Alla som är registrerade betalar kyrkoavgift till Stockholms katolska stift som sen fördelar medlen till församlingarna. Stiftet har på sin...

Hur blir man katolik?

Varje år kommer det personer till församlingen som undrar om de kan bli katoliker. Att bli katolik innebär att man är beredd att ifrågasätta sina vanliga mönster och övertygelser, följa Kristus och vara med i kyrkans gemenskap och engagera sig för den. Ett sådant steg...

Hur låter jag döpa mitt barn?

Unga och nya familjer är särskilt välkomna till vår församling. Kontakta oss om du är katolik och bosatt i Uppsala och vill låta döpa ditt barn. Dopet är en stor och glädjefylld händelse då barnet välkomnas in i kyrkans gemenskap. Barnet får därefter möjlighet att...