Varje år kommer det personer till församlingen som undrar om de kan bli katoliker. Att bli katolik innebär att man är beredd att ifrågasätta sina vanliga mönster och övertygelser, följa Kristus och vara med i kyrkans gemenskap och engagera sig för den.

Ett sådant steg kräver noggrann övervägning, förberedelse och tid. För den som vill veta mer erbjuder vi kursen ”Katolska kyrkans liv och lära”, som ger grundläggande kunskaper om den katolska tron. Kursen är kostnadsfri och ingen föranmälan behövs.

För den som har bestämt sig för att bli upptagen i kyrkans gemenskap är deltagande i kursen en förutsättning. Utöver det behöver personen utveckla sitt andliga liv. Det sker genom personlig bön, meditation, deltagande i mässan etc. Vi förespråkar också enskilda och regelbundna möten med en präst, där man får tillfälle att ställa frågor och få andlig vägledning. Den som inte är döpt behöver döpas innan en upptagning kan ske.

Det brukar ta ungefär två år att gå från ett personligt beslut att konvertera, dvs. att bli upptagen i Katolska kyrkan, till att det kan genomföras.

Har du frågor och funderingar får du gärna ta kontakt med någon av våra präster.