Kallelse till församlingsmöte

Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 20 september efter hög­mässan, kl. 12.30 i Newmaninstitu­tets aula, Slottsgränd 6. Motioner och andra ärenden som för­samlingsmedlemmar önskar få behand­lade vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden...

Första kommunion i flera mässor

De barn som skulle ha tagit emot sin första kommunion i våras kommer att göra det nu i mindre grupper och vid fler tillfällen. Några vardagsmässor blir därför mer besökta än vanligt och företräde ges för kommunionbarnens familjer. Följande datum och tider gäller:...

Kursen Katolska kyrkans liv och lära ges digitalt

Kursen Katolska kyrkans liv och lära omfattar två terminer. Den är avsedd för alla som har ett djupare intresse av att lära känna den katolska tron, såväl katoliker som icke-katoliker. Den behandlar trosbekännelsens olika delar, sakramenten, kyrkan som organisation...