Årets församlingsmöte kommer att äga rum söndagen den 20 september efter hög­mässan, kl. 12.30 i Newmaninstitu­tets aula, Slottsgränd 6.

Motioner och andra ärenden som för­samlingsmedlemmar önskar få behand­lade vid mötet skall lämnas skriftligen till kyrkoherden senast två veckor i förväg, alltså senast den 6 september.