Sommartider i S:t Lars

Under sommaren blir det några få förändringar i veckoschemat. De engelska mässorna på söndagar kl. 18:15 har uppehåll från 30 juni till 4 augusti. Mässor på övriga språk har paus och återkommer i september. Vespermässa firas inte under sommaren, utan på onsdagar blir...

Kyrkkaffe också under sommaren

Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren. Om du vill anordna kyrkkaffe någon söndag kan du skriva upp dig på en lista på anslagstavlan i S:t Lars.