Kyrkkaffet efter söndagens högmässa fortsätter hela sommaren.

Om du vill anordna kyrkkaffe någon söndag kan du skriva upp dig på en lista på anslagstavlan i S:t Lars.