Stöd till EU-migranter i Uppsala

En ny arbetsgrupp i Caritas S:t Lars engagerar sig för utsatta EU-migranter i Uppsala. Gruppen deltar aktivt på flera sätt i det ekumeniska nätverket för EU-migranter i Uppsala. Medlemmarna ger olika former av stöd till Crossroads (Uppsala Stadsmissions dagcenter för...

Stilla veckan och påsk i S:t Lars

Extra bikt­tillfällen under stilla veckan erbjuds måndag, tisdag och onsdag kl. 17.30-18 samt vid behov direkt efter kvällsmässan. SKÄRTORSDAGEN Högmässa till minne av Jesu sista måltid med fottvagning (19), tillbedjan i församlingens lokaler. LÅNGFREDAGEN (Faste- och...