En ny arbetsgrupp i Caritas S:t Lars engagerar sig för utsatta EU-migranter i Uppsala. Gruppen deltar aktivt på flera sätt i det ekumeniska nätverket för EU-migranter i Uppsala. Medlemmarna ger olika former av stöd till Crossroads (Uppsala Stadsmissions dagcenter för EU-migranterna i samarbete med Uppsala kommun). Bland annat tillagas soppa en gång i veckan som skänks till den förstärkta frukosten på Crossroads. Även andra gåvor till Crossroads, såsom livsmedel, kläder, tyg, filtar och pengar samordnas av Caritasgruppen.

Arbetsgruppen vill också genomföra informationsinsatser i S:t Lars församling om de utsatta EU-migranternas situation och om hjälpinsatser i Sverige och Rumänien.

Vill du vara med och stödja arbetet? Alla hjälpinsatser är av stort värde! Se förslag på vad du kan bidra med här.

Kontaktpersoner:  Ann-Charlotte Misgeld 070-9436212, lotta.misgeld@gmail.com (soppmatlagning). Diana Amnéus d.amneus@telia.com (sekreterare).