Fasteinsamling till Aleppo

Fasteinsamlingen går i år till Caritas Syrien för stöd till att bygga upp Aleppo, efter fyra års strider. Befolkningen som har lidit svårt behöver hjälp att bygga upp sina liv och sin stad igen. Aleppo är också en viktig plats för de kristna i Sy­rien, och Caritas har...

Övernattningshelg för ungdomar

En övernattningshelg för ungdomar i årskurserna 5–8 an­ordnas lördag 3 mars–sönda­g 4 mars. Det börjar med kate­kes på lördagen kl. 17–18, och fortsätter med middag, lek och film. Kontakta ungdomssekrete­rare Christina Illmayr för mer...

Taizébön

Välkommen till Taizébön i S:t Lars kyrka onsdag 28 februari kl. 19.30. Kvällen fylls med sånger, läsningar, böner och tystnad. Efteråt blir det fika och samvaro.  

Kyrkkaffe med föredrag

Kyrkkaffe för äldre och andra daglediga äger rum efter lunchmässan (kl. 12.15) fredag 23 februari. Då berättar fader Magnus Nyman om Enköping, där han ansvarar för verksamheten i S:t Ilians kyrka som hör till vår församling.