En övernattningshelg för ungdomar i årskurserna 5–8 an­ordnas lördag 3 mars–sönda­g 4 mars. Det börjar med kate­kes på lördagen kl. 17–18, och fortsätter med middag, lek och film. Kontakta ungdomssekrete­rare Christina Illmayr för mer information.